Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjon arutas oma 19. septembri istungil pikemalt patsientide vaba liikumise teemat seoses tervishoiuteenuste seaduste muutmise seaduse eelnõuga. Pikemalt peatuti küsimusel, kuidas Eesti patsientide huvid oleksid tagatud võrreldes teiste EL-i patsientidega, kes võivad tulla Eestisse operatsioonile või ravile.
“Eesti tervishoiusüsteem on efektiivne ja Eesti ravihinnad on odavamad kui näiteks Saksamaal või Soomes. Samas kui europatsient tuleb Eestisse, siis Eesti raviasutus peab küsima välismaalase operatsiooni eest sama hinda kui Eesti patsiendi käest. Selles valguses võib huvi Eesti vastu olla suur,“ ütles komisjoni esimees Margus Tsahkna.
“Samas peame tegelema ka sellega, et Eesti siseselt oleks patsientidel võimalik valida erinevate tervishoiuteenuste osutajate vahel, et kiiremini ravile pääseda,” lisas Tsahkna.
Sotsiaalminister Taavi Rõivas jagas komisjonile selgitusi ja tema vastustest selgus, et vajadusel on võimalik kehtestada välispatsientidele juurdepääsupiirang. Näiteks kui huvi mingi operatsiooni vastu on välismaalaste poolt suur, siis sotsiaalminister saab Haigekassa lepingupartneri välismaalastele tehtavate operatsioonide hulka piirata.
Sotsiaalkomisjon saatis 19.09.2013 Riigikokku esimesele lugemisele 8.10.2013 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (481 SE), millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius. Selle eesmärk on kehtestada eeskirjad EL-i riikide tervishoiuteenustele juurdepääsu hõlbustamiseks, liikmesriikide tervishoiualase koostöö edendamiseks ja patsiendiõiguste kaitseks.

 

 

Tagasiside