Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

12.03.2012 sotsiaalkomisjoni istungil menetleti parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (177 SE) ja Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE).
Vabariigi Valitsuse poolt 6. veebruaril algatatud parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (177 SE) tunnistab Eesti end täiendavalt seotuks parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalhartas sisalduva viie õigusega, kokku kaheksa numereeritud sättega. Täiendavate kohustuste võtmine tagab Eesti elanike õiguste täiendava kaitse ning annab tunnistust Eesti sotsiaalvaldkonna arengust viimase kümne aasta jooksul. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
Vabariigi Valitsuse poolt 23. veebruaril algatatud Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE) eesmärk on ratifitseerida Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vaheline leping Riigikogus. Leping sõlmiti eesmärgiga arendada Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelist koostööd pensionikindlustuse valdkonnas. Leping aitab kaasa Eestis ja Moldovas elanud ning nende riikide territooriumil pensionistaaži omandanud isikute pensioniõiguste realiseerimisele. Samuti tagab leping selle lepingu alusel määratud pensioni maksmise jätkamise ühe lepingupoole pensioni saava isiku ümberasumisel ühe riigi territooriumilt teise riigi territooriumile. Lepingu eesmärk on vältida pensioni maksmist kattuvate kindlustusperioodide ja teise lepingupoole kindlustusperioodide eest.
Sotsiaalkomisjon otsustas saata mõlemad eelnõud esimesele lugemisele 21.03.2012.
 

 

Tagasiside