Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni initsiatiivil toimus 27.oktoobril Riigikogu konverentsisaalis sotsiaalkomisjoni ja arvukate külalisekspertide osalusel eakate tööhõive teemaline avalik arutelu. Majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas märkis, et teema on oluline viimasel ajal sageli kajastamist leidnud kehtiva sotsiaalkindlustussüsteemi tulevikuväljavaadetest lähtudes. Kallase sõnul huvitab majanduskomisjoni, kuidas ja millistes valdkondades saaks vanemaealisi inimesi tööhõives rakendada ning millised probleemid sellega seoses võivad kaasneda.
Ettekannetega esinesid Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats, sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi spetsialist Tiina Linno, ajakirjanik ja meediajuht Tiina Kangro.
Raul Eamets keskendus üldistele tendentsidele, mis on seotud eakate osalemisega tööturul. Professori poolt esitletud uuringust selgus, et Eesti 50-74-aastaste tööga hõivatus on Euroopa riikide hulgas 5. kohal ehk väga kõrge, samas osalemine elukestvas õppes on madal – naiste puhul on see 5 % ja meestel ülimadal. Eametsa sõnul on siin koht mõtlemiseks. Eakate tööhõive teemaga seoses ei saanud mööda vaadata pensionäride vaesusriski kõrgest tasemest. Lahendustena pakuti välja erinevaid võimalusi: maksumaksjate baasi suurendamist võõrtööjõu näol, pensionifondi aluseks oleva maksubaasi suurendamist, eakate tööhõive suurendamist, eripensionide vähendamist kuni täieliku kaotamiseni ning pensioniea tõstmist. Eamets rõhutas, et mida kaugemale poliitikud taolisi otsuseid lükkavad, seda raskem on neid ellu viia, kuna valijaskond vananeb koos rahvastikuga.
Sotsiaalministeeriumi esindajad andsid ülevaate töö- ja sotsiaalpoliitika suundadest ning strateegiatest, aga ka tööturul valitsevatest trendidest. Eesti konkurentsivõime kavas 2020 nähakse ette vanemaealiste tööturul püsimist toetavate meetmete arendamine. Suund peaks olema individuaalsele lähenemisele. Ministeeriumi ametnike sõnul aitab vanemaealisi praegu tööturul püsida ka Eestis rakendatava pensioni ja töötasu üheaegne maksmine.
Kaja Kallas sõnas kokkuvõtvalt: „Ettekannetest selgus otseselt, et eakad on tervemad ja eluga enam rahul, kui nad saavad olla tööelus tegevad. Majanduse konkurentsivõime seisukohast on eakate parem ja paindlikum rakendamine võimalik lahendus tööjõu probleemidele.“
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna lisas: „Eakate potentsiaali ei ole suudetud täna täielikult ära kasutada. Töötada tuleb selles suunas, et neil, kes tahavad tööturul osaleda, oleksid ka vastavad võimalused.“
Arutelust võtsid osa veel Eesti Ametiühingute Keskliidu juht ja Töötukassa nõukogu esimees Harri Taliga ning Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajad.
Riigikogu pressitalitus
Margit Liivoja, 631 6353
[email protected]

 

 

 

Tagasiside