Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni 5.märtsi istungil käsitleti eestkoste korraldamise ja järelevalve probleeme, mis seotud tehtud kulutuste kohta aruandluse esitamisega. Nimetatud teema on kerkinud viimasel ajal eriti teravalt päevakorda seoses perekonnaseaduse vastava sätte tõlgendamisega. Seaduses on kirjas: „Eestkostetava vara valitsemise ja eestkostja muude ülesannete täitmise kohta esitab eestkostja kohtule iga-aastase kirjaliku aruande. Aruandes tuuakse eraldi välja tehtud kulutused ning lisatakse neid tõendavad dokumendid.“ Aruandluse esitamine on aga igapäevases elus tekitanud rida probleeme, mille lahendamist pidasid vajalikuks nii sotsiaalkomisjoni liikmed kui ka tänasel sotsiaalkomisjoni istungil osalenud justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi kui ka Puuetega Inimeste Koja esindajad. Arutluse käigus leiti, et igapäevaste mõistlike kulutuste kohta poleks vaja esitada aruandlust. Justiitsministeeriumi esindaja informeeris, et seaduse täpsustamiseks toimub lähipäevil asjaomaste asutuste osavõtul vastav nõupidamine.
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna rõhutas, et terve mõistus peab võitma. „Eluga tuleb kaasas käia. Eestkoste järelevalve ja sellega seotud kontrollmehhanism tuleb läbi mõelda, et see oleks põhjendatud ja nii inimeste kui ka riigi seisukohalt õiglane ning ratsionaalne“.
Tsahkna märkis, et sotsiaalkomisjon on võtnud nimetatud teema oma kontrolli alla ja pöördub selle lahendamise juurde tagasi kui asjaomastelt instantsidelt on saadud vastavad ettepanekud. "Juba homme toimub ministeeriumide ja asjaosaliste ühenduste ühine töökoosolek, peale mida oleme valmis ka vajadusel seadust muutma," lisas Tsahkna.
Riigikogu pressitalitus
Gunnar Paal, 631 6351
[email protected]
  

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside