Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele Eesti Reformierakonna fraktsioon ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), mille eesmärk on luua kuni 15 tuhande euro suurust lähtetoestust võimaldav toetuste süsteem alustavatele arstidele, et motiveerida neid asuma tööle maapiirkondadesse, ja lihtsustada tööturuteenuste osutamisega kaasnevat reeglistikku. Eelnõu on täiskogus esimesel lugemisel 15. novembril. Komisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.
„Praegu on meil mitmetes maakohtades probleeme, et leida perearste. Seetõttu on selline lähtetoetuste maksmise süsteem väga oluline, et motiveerida tööd alustavaid eriarste ja perearste valima just neid piirkondi, kus elanike arv on väiksem ja arstide leidmisega on olnud raksusi. Ka lihtsustab eelnõu tööturuteenuste reeglistikku ja muudab need kergemini kättesaadavaks," ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
Eelnõuga luuaks materiaalõiguslik baas alustavatele eriarstidele (sh perearstidele) lähtetoetuse maksmiseks ülemääras kuni 15 000 eurot ja sätestatakse menetluskord lähtetoetuse taotlemiseks, maksmiseks ning tagasinõudmiseks. Toetus on ette nähtud arstidele, kes alustavad tööd residentuuri lõpetamise järgselt kohalikes ja üldhaiglates ning perearstipraksistes, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartu tõmbekeskuseid ja nendega piirnevaid alasid. Eriarstide lähtetoetuse regulatsioon on olemuslikult analoogiline kehtivas õiguses põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud õpetaja lähtetoetuse süsteemiga, millega kehtestati toetus vähematraktiivsetes piirkondades alustavatele õpetajatele.

Ühtlasi muudab eelnõu tööturuteenuste ja -toetuste seadustselliselt, et tööotsimisel abi saamise võimalused oleksid tööd leidva soovivatele isikutele paremini tagatud. Eelnõu ühtlustab tööotsijate abistamise reeglistikku eelkõige soodustuste arvestuspõhimõtete ning määrade osas.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]
10.11.2011

 

 

Tagasiside