Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon kohtus täna Kaitsepolitseiametis Siseministeeriumi valitsemisala asutuste esindajatega. Arutelu all oli lai riigikaitse ja mittesõjalise osa olulisus tänase julgeolekuolukorra valguses. Samuti said komisjoni liikmed ülevaate ministeeriumi valmisolekust ja rollidest kriisiolukordades.

Siseminister Kristian Jaani märkis, et kohtumine riigi julgeolekupoliitika kujundamises olulist osa kandva komisjoniga oli väga vajalik. „On tähtis, et oleksime praeguses keerulises julgeolekuolukorras nii-öelda ühel lainel, teeksime koostööd ning pööraksime enam tähelepanu nii riigiasutuste, ametite kui ka inimeste kriisideks valmisolekule ning mittesõjaliste võimearenduste tarvidusele,“ märkis minister. Jaani sõnul kinnistab mittesõjalise osa tähtsust ka hiljaaegu erakorralise raha suunamine laiale riigikaitsele. „Meie hakkamasaamine riigina sõltub sellest, kuivõrd suudame ohte ära tunda ja nende realiseerumist ühiselt ennetada. Seetõttu on oluline olla riigina ühtlaselt tugev,“ ütles minister.

Kantsler Tarmo Miilitsa sõnul on kriisides Siseministeerium esimene liin – keerulistes olukordades on just politsei, pääste ja kaitsepolitsei need, kes peavad suutma olukorras toime tulla ja vajadusel see stabiliseerida. „Sisekaitse on osa kriisideks valmisolekust ja laiast riigikaitsest, mille eesmärk on  valmistuda ning tõrjuda Eesti põhiseaduslikku korda ja iseseisvust ähvardavaid ohte, et ei tekiks sündmuste eskaleerumist,“ märkis kantsler. „Seetõttu on tähtis, et tunnetaksime riigi turvalisust ja kaitsmist ühtse tervikuna.“

Riigikaitsekomisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on hea tõdeda, et Siseministeerium kui sisejulgeolekut, sisekaitset ja laiemalt meie turvatunnet kujundav asutus teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et meie inimeste turvalisus ja riigi põhiseaduslik kord oleks tagatud. „Toetame riigikaitse terviklikkust ja laia käsitust – kriisides hakkamasaamise võti on koostöö,“ märkis komisjoni esimees.

Kohtumisel osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed ning Siseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti esindajad.

 

Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakond

Tagasiside