Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täpsustas Kaitseliidu seadust, mis annab Kaitseväele laiema võimaluse kaasata Kaitseliitu sõjalise riigikaitse ülesannete täitmisele ja kaitseliitlastele paremad sotsiaalsed tagatised.

Edaspidi saab kaitseliitlasi kaasata näiteks rahvusvahelisse sõjalisse koostöösse ja valmistumiseks riigi sõjaliseks kaitseks. Samuti parandati seaduses olevad viited, mis juba kehtivas õiguses on seotud Kaitseliidu kaasamisega.

Seadus annab Kaitseliidu tegevliikmele õiguse saada varasema 10 tasustamata puhkusepäeva asemel tööandjalt 30 päeva sõjaväelises väljaõppes osalemiseks, pääste, korrakaitse või Kaitseväe ülesande täitmisele kaasumisel. Kaitseliit maksab hüvitist oma eelarvest, kuid kui Kaitseliit kaasatakse Vabariigi Valitsuse korraldusel näiteks korrakaitseliste või päästealaste ülesannete täitmisele, siis kannab eelnimetatud kulud kaasav asutus.

Kaitseväe juhataja saab seadusega õiguse volitada Kaitseliidu ülemat või Kaitseliidu struktuuriüksuse juhti kinnitama ettevalmistatavate sõjaaja üksuste dokumentatsiooni. Kaitseliit valmistab ette Kaitseväe sõjaaja üksusi ning muidu puuduks tal õigus teise asutuse dokumente kinnitada.

Menetluse käigus viidi Kaitseliidus relvaloa andmine ning peatamine ühtsetele alustele relvaseadusega. Samuti sätestati, et Kaitseliit ja Kaitsevägi võivad teineteise taristut ning vara kasutada ilma riigivaraseadusega ette nähtud tasuta. Kaitseliit sai veel õiguse luua sõjaväelise väljaõppe läbiviimiseks ajutiselt valvatav ala, mida võivad valvata vastava väljaõppe saanud tegevliikmed.

26 000 vabatahtliku liikmega Kaitseliit on riigikaitse olulisemaks alustalaks. Täna vastu võetud seadus viib Kaitseliidu tegevused kvalitatiivselt järgmisele tasandile, mis oluliselt tugevdab Eesti riigikaitsevõimet.

Käimasoleva riigikaitseõiguse revisjoni käigus vaadatakse üle kõik riigikaitsevaldkonna seadused.

Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse (786 SE) algatas Riigikogu liige Ants Laaneots. Selle vastuvõtmise poolt hääletas 75 Riigikogu liiget.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside