Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmed väisasid Kaitseliidu Valgamaa malevat
Neljapäeva, 11. aprilli õhtupoolikul külastasid Kaitseliidu Valgamaa malevat Riigikogu Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu, Riigikogu liikmed Ülo Tulik ja Lauri Laasi ning teised ametiisikud. Külalisi võtsid vastu Valgamaa maleva pealik major Tõnis Org, Valga linnapea ja Valga üksikkompanii pealik Kalev Härk ning maleva teavituspealik Vello Jaska.
Valgamaa maleva pealik major Org tutvustas Riigikogu liikmetele slaidiprogrammile tuginedes lühidalt Valgamaad. Olulisemate näitajatena tõi pealik välja maakonna elanike arvu ja märkis ära ka maa- ning linnaelanike suhtarvud. Oluliseks näitajaks Valgamaal on aga ühine piir Läti Vabariigiga.
Valgamaa malevat tutvustades märkis pealik, et kuigi maakonna elanike arv on aasta aastalt vähenenud, on kaitseliitlaste arv püsinud stabiilsena ja isegi suurenenud.
Siinjuures rõhutas Aivar Riisalu, et kuna kaitseliit pakub erinevate huvigruppidega inimestele küllaldast tegevust, leiavad paljud tee kaitseliitu. Taunivaks osutus aga see, maakonna omavalitsuste juhtidest kuulub kaitseliidu ridadesse ainult kolm vallavanemat. Positiivse näitena tõsteti aga esile, et Tõlliste vallavanem ja ühtlasi ka Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Madis Gross kuulub ka Valgamaa maleva juhatusse. Koos temaga kuuluvad maleva juhatusse veel Valga politseijuht politseimajor Tõnu Kürsa ning Jaanus Barkala ja Peeter Simson.
Siinjuures väitis Tõnis Org, et kindlasti on maakonna eri piirkondadest malevasse täiendust tulemas. Seda loomulikult ka naiskodukaitsesse.
Eriliselt tõstis pealik esile Valgamaa maleva noorteorganisatsioonide tegevuse. „Maleva noorkotkad ja kodutütred korraldavad palju huvitavaid üritusi koos. Tehakse sporti, õpitakse matkatarkusi ja edendatakse isamaalist kasvatust. Niimoodi saab olemasolevaid ressursse palju otstarbekamalt kasutada,“ väitis Org.
Tema sõnul on eriti populaarsed noortele korraldatavad võistlusmatkad „Väle jänes,“ „Kuperjanovlaste rada“ jt.
Siinjuures ütlesid Riigikaitsekomisjoni juhid, et noori tuleks senisest julgemini kaasata ka väljaõppesse. Sest mida varem noored tegelike riigikaitse situatsioonidega kokku puutuvad, seda kindlamini nad kaitseliiduga seotuks jäävad.
Järgnevalt tutvustaski major Tõnis Org sõjalise väljaõppe korraldamist Valgamaa malevas. Tema sõnul toimib nii eriala- kui ka baasväljaõpe. Selles osas on osutunud tõhusaks koostöö teiste malevatega. Vahetatakse instruktoreid, korraldatakse mitmesuguseid ühisvõistlusi ja mälestusüritusi. Nendesse kaasatakse ka Läti Vabariigi jõustruktuuride esindajaid. Suuremad ühised ettevõtmised on Võidupühal ja maakaitsepäeval osalemine ning vabariigi aastapäeva ürituste sisustamine.
Repliigina ütles Aivar Riisalu, et vastastikku kasulikuks osutuks kindlasti ka koostöö edendamine kohalike jahimeestega.
„Kaitseliidu Valgamaa malev on teel uuenduste poole. Praegu on käimas maleva staabihoone renoveerimine ja tagalakompleksi väljaehitamine. Järgmise aasta plaanides on aga Metsniku lasketiiru uuendamine,“ ütles maleva pealik Tõnis Org.
„Malevapealiku ettekannet kuulates sain üha rohkem kinnitust sellest, et raskel ajal osatakse ressursse kokku hoida ja üha tõhusamat koostööd teha. Olen veendunud, et Valga maakonna olulisem jõustruktuur liigub oma piirkonna elanike turvalisuse tagamisel õigel kursil. Jätkake selles suunas. Sest tänapäeval pole teada, kust poolt ohtu oodata on,“ ütles Riigikogu Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Kaitseliidu Valgamaa maleva tegevusele hinnangut andes.

Vello Jaska
Kaitseliidu Valgamaa maleva
teavituspealik

Tagasiside