Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon rõhutas Põhja Kaitseringkonna teenistustingimuste parandamise vajadust

Riigikogu riigikaitsekomisjon külastas Põhja kaitseringkonna staapi ja Vahipataljoni, et tutvuda ajateenijate ja kaaderkoosseisu olme- ning töötingimustega.

Riigikaitsekomisjoni liikmed tõdesid üksmeelselt, et Põhja Kaitseringkonna ja Vahipataljoni kaadrikaitseväelaste ning ajateenijate olme- ja teenistustingimused peavad kiiremas korras paranema ning praegustes tingimustes enam kauem jätkata ei saa.

„Eesmärk on, et aastaks 2014 peavad Põhja kaitseringkonna ja Vahipataljoni ajateenijate ning kaadrikaitseväelaste olme- ning töötingimuste puudused olema lahendatud,“ ütles Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.

Põhja Kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Rene Brus andis riigikaitsekomisjoni liikmetele ülevaate kaitseringkonna hetkeseisust, arengust ja kitsaskohtadest ning Vahipataljoni ülem kolonelleitnant Kalle Teras tutvustas pataljoni ülesandeid, struktuuri ning ajateenijate väljaõpet.

Külaskäik lõppes ringkäiguga Rahumäe tee kaitseväelinnakus, kus riigikaitsekomisjoni liikmed tutvusid ajateenijate elamis- ja olmetingimustega.

Vahipataljoni ja Põhja kaitseringkonda külastasid Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu, komisjoni liikmed Tõnu Juul, Lauri Laasi, Ülo Tulik ning komisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Aivar Engel, nõunik Elin Pärnamäe ja konsultant Irene Kiil.

Põhja kaitseringkond on maaväe ülema alluvuse kuuluv sõjaväeliselt korraldatud kaitseväe väeüksus, mille vastutusala on Tallinn, Harju ja Rapla maakonnad. Põhja kaitseringkonna struktuuri kuuluvad kaitseringkonna staap, Vahipataljon, kaitseväe orkester ning staabi- ja tagalakeskus.

Vahipataljon on spetsialiseerunud eelkõige sõjaväepolitsei ning jalaväe üksuste väljaõpetamisele. Lisaks täidab Vahipataljon kaitseväelisi esindusfunktsioone, tagab presidendi kantselei auvahtkonna ning paneb välja aukompanii riiklikeks ja kaitseväelisteks tseremooniateks.

Esimest korda külastas Riigikogu riigikaitsekomisjon Vahipataljoni 2004.aasta alguses.

Eesti Kaitsevägi

 

Riigikogu riigikaitsekomisjon tutvumas Vahipataljoni taristuga. 

Tagasiside