Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Räägiti tsiviilkäibes oleva taristu kasutamisest sõjaliste operatsioonide käigus. Mööndi, et maanteevõrgustikus on pudelikaelaks mõned sillad ja viaduktid. Kaitsevägi vajaks täiendavaid mobiilseid rampe raksetehnika peale-ja maha laadimiseks. Lennuväljade osas toodi positiivsena välja, et arendamist vajav Pärnu lennurada on juba rekonstrueerimisel. Sadamataristu osas on peamine küsimus ohukaupade ladustamine pikema aja jooksul.
Komisjoni esimehe Andres Metsoja sõnul astutakse sõjalise mobiilsuse tagamisel suur samm kohalike omavalitsuste suunas. „Järjest enam tuleb riigikaitse laiast käsitusest lähtuvalt planeerimisel kaasata kohalikke volikogusid ja juba planeerimise faasis kohalikul tasandil tegeleda sõjaliste aspektidega rohkem kui senimaani,“ ütles Metsoja. „Riigikaitse ei ole eraldiseisvalt tulemüüri taga, see on osa igapäevaelust.“
Komisjoni liige Johannes Kert lisas, et sõjalise mobiilsuse arendamine peab sündima Läänemere NATO ja Euroopa Liidu, sealhulgas Balti riikide ning lisaks ka riigisiseses tihedas ametkondlikus koostöös.
 
Foto: Kaitseväe Peastaap, Teavitusosakond – Scoutspataljoni laskelaager Teraskilp, 29.10.2020
Tagasiside