Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalesid Vilniuses Euroopa Liidu (EL) parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverentsil, kus Raidma sõnul oli tunda seisukohtade lähenemist Süüria ja idapartnerluse küsimustes.

„Vaatamata arusaamade paljususele on märgata teatud seisukohtade ühtlustumist, mis teeb heameelt. Seda eriti enne aasta lõpus toimuvat Euroopa Ülemkogu, mis seekord keskendub julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustele,“ ütles Raidma.

Vilniuses 5.-6. septembrini toimunud kahepäevasel konverentsil oli peamine fookus EL-i ühisel välis- ja julgeolekupoliitikal (CFSP) ja ühisel julgeoleku- ja kaitsepoliitikal (CSDP). Sealhulgas arengud EL-i Idapartnerluses, EL-i ja NATO koostöö tulevik ja ka Süüriaga seotu. Esinemas ja küsimustele vastamas olid EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton ja NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen.

„Kaitsepoliitikat kommenteerides tuleb kindlasti rõhutada, et tänane situatsioon, kus paljude liikmesriikide kaitse-eelarved ei vasta Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika väljakutsetele, vajab lahendust,“ ütles Raidma ja lisas, et taolise üleskutse tegi ka Rasmussen.

Konverentsi ühine lõppdeklaratsioon sisaldab ühiseid seisukohti Süüria kriisist, mõistes teravalt hukka massihävitusrelvade kasutamise, samuti rõhutab see vajadust selgele ja tugevale rahvusvahelisele reageeringule, mis muuhulgas võib tähendada ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kaasamist.

Idapartnerluse osas rõhutati vajadust üksmeelselt reageerida Venemaa poliitilisele, majanduslikule ja kaubanduslikule survele Idapartnerlusriikide suhtes. Venemaa õõnestab oma tänase tegevusega nende riikide suveräänset õigust vabalt valida oma tee integreerumisel Euroopa Liiduga.

Riigikogu pressiteenistus
6. september 2013
 

Tagasiside