Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Mereväekapten Schvede võttis üle peastaabi juhtimise

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras andis täna kaitseväe peastaabi ees korraldatud pidulikul rivistusel mereväekapten Igor Schvedele üle peastaabi juhtimise ja lipu.

Kaitseminister Urmas Reinsalu vabastas 12. juunil brigaadikindral Peeter Hoppe kaitseväe peastaabi ülema ametikohalt alates 8. juulist ja määras peastaabi ülemaks mereväekapten Igor Schvede. Peastaabi senine ülem brigaadikindral Peeter Hoppe jätkab teenistust kaitseväe sõjalise esindaja ametikohal NATO operatsioonide väejuhatuses.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras ütles pidulikul rivistusel, et kaitseväe peastaabi ülema amet on kombinatsioon strateegilisest mõtlejast, kesksest koordineerijast ning tasakaalustajast.

„On äärmiselt tähendusrikas, et esimest korda kaitseväe ajaloos saab peastaabi ülemaks ohvitser väikesest väeliigist. Mereväekapten Schvede näol on tegu nii enda kui ka teiste suhtes nõudliku ning kirgliku professionaaliga. Tema teenistuskäik, haridus ning ettevalmistus annavad kindla tunde, et peastaabi ülema oluline amet saab endale väärika täideviija,“ lisas Terras.

Brigaadikindral Peeter Hoppe rõhutas oma kõnes, et peastaap on loodud selleks, et aidata juhtida väeliike ja kaitseväge tervikuna ning peastaabi töö annab suuna kogu kaitseväe arengule. „Soovin nii oma järeltulijale mereväekapten Schvedele kui kõigile peastaabi ohvitseridele, allohvitseridele ja ametnikele lähiaastateks jõudu ja vastupidavust. Pidage meeles, et arengukavasid ja kaitseplaane ei loo abstraktsed osakonnad ja jaoskonnad, vaid inimesed, kes seisavad täna teiega koos,“ ütles brigaadikindral Hoppe.

Mereväekapten Igor Schvede tänas kaitseministrit ja kaitseväe juhatajat talle osutatud usalduse ja antud võimaluse eest asuda peastaabi ülema ametikohale. „Peastaabi ülema ametikoht pakub ainulaadseid võimalusi oma teadmiste, oskuste ning kogemuste rakendamiseks riigikaitse huvides. Peastaabi ülemal on võimalus teha koostööd riigikaitsele pühendunud inimestega,“ ütles peastaabi juhtimise üle võtnud mereväekapten Schvede.

Pidulikul rivistusel osalesid riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran, väeliikide ja kaitseväe keskalluvusega üksuste ülemad, liitlasriikide sõjalised esindajad, kaitseväe peastaabi isikkoosseis ja kutsutud külalised.

Mereväekapten Igor Schvede teenib kaitseväes 1993. aastast. Ta alustas teenistust mereväes miinilaevade divisjonis, kus jõudis divisjoni ülema ametikohani ning oli Balti riikide ühise miinitõrjeeskaadri BALTRON ülem. Alates möödunud aasta septembrist oli ta peastaabi ülema asetäitja ning enne seda mereväe ülem.

Mereväekapten Schvede on teeninud ka NATO mereväekomponendi staabis Northwoodis, Ühendkuningriigis. Välisteenistuse jooksul 2006. aastal osales ta NATO operatsioonil Afganistanis teenides ISAFi peakorteri sideohvitserina Afganistani kaitseministeeriumis.

Igor Schvede on lõpetanud Nahhimovi-nimelise meresõjakooli, Peterburi Frunze-nimelise kõrgema meresõjakooli ja Balti kaitsekolledži vanemohvitseride kursuse. 2012. aastal lõpetas ta Ameerika Ühendriikide meresõjakolledži (U.S. Naval War College) meresõja juhtimiskursuse.

Mereväekapten Schvede on viimase aasta jooksul andnud suure panuse riigikaitse arengukavasse, tema juhtimisel on koostatud arengukava rakendusplaan. Teenistuses mereväes on ta läbi aastate panustanud mereväe rahvusvahelise koostöövõime arendamisse, arvestades seejuures väikeriigi võimalusi.

Peeter Hoppe alustas kaitseväes teenistust 1993. aastal Kuperjanovi pataljonis rühmaülemana ning jõudis sama pataljoni ülema ametikohani. Aastatel 2000-2002 teenis ta kaitseväe peastaabi operatiivosakonnas ning oli aastatel 2002-2005 maaväe staabi ülem. Ta on teeninud NATO ühendväejuhatuse staabis Brunssumis (Alliedn Joint Force Command HQ Brunssum) planeerimisosakonna jaoskonnaülemana.

Alates 2011. aastast teenis brigaadikindral Hoppe kaitseväe peastaabi ülemana. Ta oli üks Eesti kaitseplaanide väljatöötamise ja riigikaitse arengukava koostamise võtmeisikuid. Samuti on ta olnud üks maaväe suurõppuse Kevadtorm algatajatest ja praeguse ajateenistuse õppekava autoritest.

Brigaadikindral Hoppe on lõpetanud Tallinna polütehnilise instituudi, Soome riigikaitse kõrgkooli, Ameerika Ühendriikide sõjakolledži ning kaitsnud magistrikraadi Ameerika Ühendriikide riigikaitse ülikoolis sõjalise strateegia alal.

Kaitseväe pressiteenistus

Tagasiside