Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee istungil Kanadas, kus arutelu keskmes on Arktika ning Põhja-Jäämere piirkonna geopoliitilised arengud.

„Arktikast on saamas uus geopoliitiliste pingete kuhjumise piirkond, kus suurriikide huvid võivad põrkuda,“ ütles Hanso. Tema sõnul on regioonil tohutu majanduslik-ja transiidipotentsiaal ja globaalsed keskkonnamõjud. „Kuna valdavalt on piirkonnas tegu NATO riikidega – Norra, Taani, Kanada, USA ning teisalt usinalt Arktikat militariseeriva Venemaaga, siis on iseenesestmõistetav, et NATO peab planeerimisprotsessis selle regiooniga arvestama.“

„Arktika on maailma kõige kiiremini soojenev regioon, see on uus reaalsus. Kliimamuutusest tingitud merejää sulamine, võimaldab arendada Arktika piirkonnas majandust. Sellega kaasneb nii globaalse laevaliikluse loogika oluline muutumine, täiendavate maavarade ja naftamaardlate kasutuselevõtt aga ka sellega seonduvad õiguslikud küsimused,“ tõi Hanso esile piirkonna tähtsuse.

Samas tuleb tema sõnul ette mõelda ka julgeolekuga seotud küsimustele, meresõidu ohutusele ja merereostuse vältimisele. Lisaks peab arvestama sellega, et Arktikast on saamas strateegiliste huvide raskuspunkt ka Hiina ja mitme teise Aasia suure majanduse jaoks.

Viie päeva jooksul on komitee arutelu keskmes Arktika säästva majanduse ülesehitamine, Arktika kogukondade toetamine ja nendega tegelemine, kliimamuutused ning Arktika keskkonna kaitsmine. Kõneainet pakuvad Kanada Arktika geostrateegiline tähtsus ja Kanada uue kaitsepoliitika raames võetud kohustused Arktikas, mille hulgas käsitletakse ka NATO osalust. Samuti räägitakse rahvusvahelisest koostööst Arktikas. Tutvustatakse ka Kanada kaitsetööstuse võimekust osaleda NATO projektides.

Komitee liikmed saavad ülevaate Kanada ja Ameerika Ühendriikide koostööst kaitse- ja julgeolekuvallas, sealhulgas räägitakse ka küberturvalisusest. Käsitlemist leiavad veel Kanada ja Ameerika Ühendriikide kaubandussuhted ja energeetika. Aruteludes otsitakse vastust küsimustele, kuidas edendada transatlantilist kaitset, tehnoloogilist ja tööstuslikku koostööd ning erasektori rolli selles.

Kanada parlamendis esmaspäeval toimunud kohtumistel said komitee liikmed ülevaate Arktika ainulaadsest geograafiast, kliimast, keskkonnast, loodusvaradest, ajaloost, demograafiast ja majandusest. Samuti räägiti Kanada valitsuse teaduslikust ja akadeemilisest panusest Arktika suunal ning valitsuse praegustest Arktika poliitika tugevatest külgedest ja parandamist vajavatest valdkondadest. Ümarlauavestlus keskendus Arktika kaitsele ja turvalisusele.

Arktika piirkonna riigid on Kanada, Taani Kuningriik (sh Gröönimaa ja Fääri saared), Soome, Islandi, Norra, Vene Föderatsioon, Rootsi ja Ameerika Ühendriigid.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside