Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil 11. novembril andsid Riigikontrolli esindajad komisjoni liikmetele ülevaate kontrolliaruandest „Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“. Aruannet tutvustas Riigikontrolli finantsauditi osakonna peakontrolör Krista Zibo.

Riigikontroll auditeerib igal aastal riigi raamatupidamise aastaaruannet ning ministeeriumite, riigikantselei ja põhiseaduslike institutsioonide raamatupidamise aastaaruandeid.

Selgus, et riigi raamatupidamise aastaaruanne on olulises osas õige. See tähendab, et aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid. Küll aga tegi Riigikontroll märkusi näiteks riigieelarve täitmise aruande selguse, pikaajaliste rendilepingute eelarvestamise ja riigihangete seaduse järgimise kohta.

Täispikkuses aruanne on kättesaadav Riigikontrolli koduleheküljel.

Tagasiside