Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

1. juunil 2015 toimunud riigieelarve komisjoni istungil tutvustasid Riigikontrolli esindajad äsja valminud auditiaruannet “Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel”. Auditi sisust, järeldustest ja soovitustest andis ülevaate Riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditijuht Kaire Kuldpere.

Istungil osalesid ka Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaagentuuri ja Eesti Energia esindajad, kes arutlesid olukorra ja selle parandamise võimaluste üle.

Riigikontrolli aruandes hinnati, kas riik on taganud ettevõtete keskkonnaohutu tegevuse, suunanud neid jäätmete ladestamist vähendama ja taaskasutust suurendama ning teinud õigusaktide nõuete ja lubade tingimuste täitmise üle tõhusat järelevalvet. Samuti analüüsiti, kas ettevõtted tagavad põlevkivijäätmete prügilate ja hoidlate sulgemise ning korrastamise. Auditi tulemustest saad lugeda Riigikontrolli pressiteatest.

Soovi korral saad istungit järgi vaadata ja tutvuda Riigikontrolli ettekande slaididega.

Pildil Eesti elektrijaama tuhaprügila settebassein. (allikas: Riigikontroll)

Eesti elektrijaama tuhaprügila settebassein, allikas: Riigikontroll

 

 

Tagasiside