Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

VII istungjärgul pidas rahanduskomisjon kokku 30 korralist istungit, millest oli 3 ühisistungit, 3 väljasõiduistungit ja 1 erakorraline komisjoni istung.
Ühisistung:
9.01.2018 ühisistung sotsiaalkomisjoniga, maaelukomisjoniga ja majanduskomisjoniga. Parlamentaarne kuulamine ja arutelu teemal Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukiri „Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja“;
16.01.2018 ühisistung sotsiaalkomisjoniga. Kollektiivne pöördumine „Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest “. Parlamentaarne kuulamine ja arutelu;
13.03.2018 ühisistung majanduskomisjoniga. Ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest lahkumislepingu ja tulevaste suhete raamistiku osas;
Väljasõiduistung:
23.01.2018 komisjoni väljasõiduistung, kohtumine Pangaliidu esindajatega;
6.02.2018 komisjoni väljasõiduistung, kohtumine Rahandusministeeriumi esindajatega;
15.05.2018 komisjoni väljasõiduistung Tallinna Lennujaamas;
Erakorraline istung:
22.03.2018 komisjoni erakorraline istung. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Riigikogu XIII koosseisu VII istungjärgul menetles rahanduskomisjon 19 õigusakti. Selle hulgas 6 otsuse eelnõu, 1 eelnõu uuesti arutelu ja 12 seaduse eelnõu. Neist vastu võetud 9, tagasi lükatud 3 ja 7 on menetluses.

Rahanduskomisjon oli järgmistele eelnõudele juhtivkomisjoniks:
1. 304 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud);
2. 460 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
3. 525 SE – Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 23.01.2018);
4. 457 UA – Vabariigi Valitsuse algatatud magustatud joogi maksu seadus (teistkordne menetlemine);
5. 554 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
6. 556 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 4.04.2018);
7. 559 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 6. detsembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teise seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 16.01.2018);
8. 565 OE – Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (vastu võetud 16.01.2018);
9. 587 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (tagasi lükatud 19.04.2018);
10. 589 OE – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt“ eelnõu (tagasi lükatud 3.04.2018);
11. 592 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (tagasi lükatud 17.04.2018);
12. 595 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 6.06.2018);
13. 619 OE – Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (vastu võetud 8.05.2018);
14. 620 OE – Riigikogu otsuse “Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine” eelnõu (vastu võetud 29.05.2018);
15. 628 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (ühtse rakendusteenuse loomine) (vastu võetud 13.06.2018);
16. 632 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
17. 646 OE – Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (vastu võetud 12.06.2018);
18. 648 SE – Maaelu komisjoni algatatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (menetlusse võetud);
19. 653 OE – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine” eelnõu (menetlusse võetud).

Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused)
1. 19.-20.02.2018 osalesid komisjoni aseesimees Remo Holsmer ja komisjoni liige Aivar Sõerd Brüsselis toimuval Euroopa Parlamentaarsel nädalal ja selle raames läbiviidaval Euroopa Semestri ning Parlamentidevahelisel Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG);
2. 13.03.2018 toimus komisjoni aseesimehe Remo Holsmeri ning liikmete Aivar Sõerdi, Jürgen Ligi ja Dmitri Dmitrijevi kohtumine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga;
3. 3.-5.04.2018 osales komisjoni liige Dmitri Dmitrijev Londonis toimuval Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt korraldatud globaalsel parlamendivõrgustiku seminaril. Teema: Laiapõhjaline majanduskasv;
4. 9.04.2018 toimus rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini ja Euroopa liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti kohtumine Läti Euroopa liidu asjade komisjoni esimehe Lolita ČIGĀNE’ga. Teema: Riigikogu Euroopa Liidu asjade menetlemise süsteem, Euroopa Liidu mitmeaastane finantsraamistik (nn MMF) ja finantsjärelvalve, põllumajanduse otsetoetused ning töö mitteresidentidega;
5. 16.-17.04.2018 osales komisjoni aseesimees Remo Holsmer Washingtonis toimuval Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) poolt korraldatud Globaalsel Parlamentaarsel Konverentsil;
6. 5.06.2018 toimus komisjoni kohtumine Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Cretuga. Arutelu toimus teemadel: uus finantsraamistik ja ühtekuuluvuspoliitika. Kohtumisest võtsid osa voliniku kabineti liikmed, nõunik Ioannis Latoudis ja nõunik Dana Berinde. Regionaal ja linnapoliitika peadirektoraadist territoriaalse koostöö, makroregioonide ja Interregi eest vastutav direktor Lena Andersson Pench, Eesti, Läti, Leedu ja Soome üksuse juht Angela Martinez Sarasola, Eesti, Läti, Leedu ja Soome üksusest Urszula Romanska, sotsiaalküsimuste valdkonna direktor Manuela Geleng ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja Paavo Palk.

Tagasiside