Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon kuulas oma 11. juuni istungil rahandusminister Jürgen Ligi ülevaadet Eesti ja euroala rahanduse aktuaalsetest teemadest, sealhulgas 2013. aasta riigieelarve koostamisest ning seonduvatest seadusemuudatustest. Komisjoni liikmed said täiendavat teavet ja vastuseid küsimustele arenguprotsessidest, ajakavadest ja eelnõude hetkeseisust Euroopa Liidu finantsraamistiku 2014 – 2020, majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ning Euroopa stabiliseerimismehhanismi kohta. Lisaks eeltoodule andis rahandusminister infot sügisistungjärgul Riigikogule esitamiseks kavandatavatest rahanduse valdkonna eelnõudest, sealhulgas muudatuste kohta kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses, tulumaksu seaduses, maamaksu seaduses, maksukorralduse seaduses, alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduses ning krediidiasutuste seaduses. Istungist võtsid osa Rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk ja Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Martin Põder.

Tagasiside