Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon tutvus oma tänasel, 6. mai  istungil riigi eelarvestrateegiaga aastateks 2014–2017 ja euroraha planeerimisega kuni 2020. aastani.

„Eesti järgnevate aastate rahanduse arengus on õige mitmeid positiivseid märke. Meie SKP on kasvutrendis ja suuremat tõusu on rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt oodata peale 2015. aastat. Valitsussektor jõuab tasakaaluni 2014. aastal. Koos eelarveliste võimaluste suurenemisega kasvavad ka sotsiaalsele kaitsele tehtavad kulutused, mis peaksid 32,5 protsendilt riigieelarvest 2012. aastal kasvama 43, 5 protsendini 2017. aastal. Suurima osakaaluga kulud on seotud tööturu ja sotsiaalse turvalisuse, rahvatervise ning hariduse edendamisega,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvavad riigi tulud 2017. aastaks võrreldes 2013. aastaga ligikaudu 1 395 miljoni euro võrra ehk 18,1%, suurenedes 2013. aasta 7,5 miljardilt eurolt ligikaudu 8,85 miljardi euroni 2017. aastal. Riigi kulud kasvavad 2017. aastaks võrreldes 2013. aastaga ligikaudu 1 070 miljonit eurot ehk 13,9%. Nelja aasta (2014-2017) kulude kogumaht kokku on prognoositult 33 miljardit eurot.

Kõige enam suunatakse vahendeid 2014-2017 järgmiste tegevuste katteks: pensionid 6,5 miljardit eurot; ravikindlustus 3,9 miljardit eurot, riigipoolsed kanded kogumispensioni fondi 1,1 miljardit eurot, haridustoetused kohalikele omavalitsustele 827 miljonit eurot.

Eurorahade kasutamisel, mida on arvestuslikult 4,6 miljardit eurot, on fookus jätkuvalt viiel kesksel teemal: hariduse kvaliteet, kättesaadavus ning vastavus ühiskonna vajadustega; kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu; teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus; puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus; kodanike ja ettevõtete vajadusi toetavad ühendused ja liikumisvõimalused.

Riigi eelarvestrateegiat ja euroraha kasutust tutvustasid rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk ja fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Sven Kirsipuu.

Tagasiside