Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse seitse eelnõu. Kahele eelnõule määrati juhtivkomisjoniks rahanduskomisjon.

Valitsuse 23. novembri istungil algatatud maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE).
Eelnõuga lisatakse seadusse peatükk, millega rakendatakse Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate ametiasutuste vahelise finantskontode maksualase teabe automaatse vahetusega seotud õigused ja kohustused. Ühtlasi kohaldub sama regulatsioon OECD aruandluse standardi kohasele automaatsele finantskontode maksualasele teabevahetusele.
Eelnõuga viiakse Eesti õigusruum kooskõlla maksustamise valdkonnas toimunud rahvusvaheliste arengutega piiriülese automaatse teabevahetuse osas. Eesti toetab Euroopa Liidu eesmärki takistada maksudest kõrvalehoidumist finantskontode maksualase teabe automaatse vahetamisega. Maksuhalduritele pannakse kohustus vahetada omavahel teavet teise riigi maksuresidentide finantskontode kohta, mis vähendab võimalusi varjata oma residentsuse riigi maksuhalduri eest tulusid välisriigis asuvas finantsasutuses. Automaatse teabevahetuse all peetakse silmas süstemaatilist ja perioodilist kindlaksmääratud teabe vahetamist maksumaksja tuluallikate kohta, näiteks dividend, intress, palgatulu ja pension.

Rahanduskomisjoni 23. novembri istungil algatatud käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE).

Muudatuse tulemusena koheldakse ühenduse tegevusloa alusel tasulise sõitjateveoteenuse osutajaid sarnaselt taksoveoteenuse osutajatega. Nii kõrvaldatakse ebavõrdne kohtlemine, millest õiguskantsleri ettepanek oli ajendatud. Muudatuse järgi on maksukohustuslasel õigus ettevõtluseks kasutatavalt sõidukilt ja selle tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt sisendkäibemaksu täies ulatuses maha arvata ka juhul kui sõiduautot kasutatakse peamiselt tasu eest korraldatavaks sõitjateveoks tingimusel, et maksukohustuslasel on ühistranspordiseaduses sätestatud ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia. Taksoveo osas regulatsioon ei muutu.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside