Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti 16. juulil menetlusse kümme eelnõu. Neljale eelnõule määrati juhtivkomisjoniks rahanduskomisjon.

Eesti Vabaerakonna algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE).
Eelnõu näeb ette jätta ära majutusasutuste käibemaksumäära muutmine.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE).
Eelnõuga ratifitseeritakse Eesti ja Hiina tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokoll, mis allkirjastati 9. detsembril 2014.

Vabariigi Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE).
Eelnõu viib Eesti seaduse vastavusse EL-i läbipaistvusdirektiivis tehtud muudatuste ja täiendustega. Direktiivist tulenevate muudatuste eesmärgiks on suurendada väärtpaberituru läbipaistvust ja leevendada börsil noteeritud ettevõtete halduskoormust.

Vabariigi Valitsuse algatatud osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE).
Eelnõuga ratifitseeritakse leping, mille järgi võtavad Euroopa Liidu liikmesriigid kohustuse kanda pankade käest kogutud maksed üle Euroopa Liidu ühtsesse kriisilahendusfondi. Lepingu peavad kooskõlas oma õigusega ratifitseerima või heaks kiitma eurot kasutavad Euroopa Liidu liikmesriigid ning kõik ühtses panganduse järelevalvemehhanismis ja kriisilahenduskorras vabatahtlikult osalevad euroalavälised liikmesriigid.

Tagasiside