Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti 15. septembril menetlusse kümme eelnõu. Kolmele eelnõule määrati juhtivkomisjoniks rahanduskomisjon.

Valitsuse 14. septembril algatatud perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE).
Eelnõu eesmärk on täpsustada Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö (ENI) raames elluviidava piiriülese koostöö programmi reeglistikku, et luua alused ENI programmi rakendamiseks Eestis.
Eelnõuga nimetatakse, millised asutused või isikud täidavad programmi rakendamise ülesandeid. Rahandusministeerium hakkab täitma programmi korraldusasutuse ja auditeerimisasutuse ülesandeid. Eelnõuga antakse riigihalduse ministrile õigus volitada eraõiguslikku juriidilist isikut täitma halduslepinguga ühise tehnilise sekretariaadi ülesandeid. Samuti nähakse ette, et riigihalduse minister võib määrata projektide esmatasandi kontrolli täitva valitsusasutuse ning nimetada ühise seirekomitee liikmed (kes otsustavad, milliseid projekte rahastada) ning audiitorite rühma Eesti liikmed.
Valitsus kiitis heaks Euroopa Komisjonile esitamiseks ja läbirääkimiste alustamiseks Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülene koostööprogrammi „Eesti-Vene programm 2014–2020“. Programmi eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut ning edendada koostööd sotsiaalmajandusliku sidususe parendamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks, kasutades regioonide olemasolevat potentsiaali ning vastates ühistele väljakutsetele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 14. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (85 OE ).
Valitsus kiitis heaks riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande, mis käsitleb riigi tulusid, kulusid, varasid ja kohustusi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (86 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek maksta riigieelarvest aastatel 2016-2020 põllumajandustootjatele üleminekutoetust EL-i vastava määrusega lubatud maksimaalses määras. EL-i määruse kohaselt võib Eesti koos teiste uute liikmesriikidega oma põllumajandustootjaid kuni 2020. aastani täiendavalt toetada riigieelarvest. Sellega kompenseeritakse uute liikmesriikide põllumajandustootjate väiksemaid Euroopa Liidu otsetoetuse tasemeid võrreldes vanade liikmesriikide tootjatega ja hoitakse ära toetuse ootamatu ning märkimisväärne vähenemine.
Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside