Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

VIII istungjärgul pidas rahanduskomisjon kokku 31 korralist istungit, millest 2 olid erakorralised istungid:
1) 6.11.2018 komisjoni erakorraline istung. Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE). Kolmas lugemine;
2) 21.11.2018 komisjoni erakorraline istung. Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE). Teine lugemine.

Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Riigikogu XIII koosseisu VIII istungjärgul menetles rahanduskomisjon 25 õigusakti. Selle hulgas 5 otsuse eelnõu, 1 eelnõu uuesti arutelu ja 19 seaduse eelnõu. Neist vastu võetud 13, tagasi lükatud 2 ja 10 on menetluses.

Rahanduskomisjon oli järgmistele eelnõudele juhtivkomisjoniks:
1. 304 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud);
2. 460 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
3. 457 UA – Vabariigi Valitsuse algatatud magustatud joogi maksu seadus (teistkordne menetlemine);
4. 554 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
5. 632 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 17.10.2018);
6. 648 SE – Maaelukomisjoni algatatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (vastu võetud 21.11.2018);
7. 653 OE – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine” eelnõu (tagasi lükatud 18.10.2018);
8. 674 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 14.11.2018);
9. 675 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 21.11.2018);
10. 685 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 16.10.2018);
11. 694 OE – Riigikogu otsuse “Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (vastu võetud 5.12.2018);
12. 695 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 14.11.2018);
13. 697 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (tagasi lükatud 5.12.2018);
14. 699 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 21.11.2018);
15. 700 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (vastu võetud 12.12.2018);
16. 705 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 12.12.2018);
17. 717 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 12.12.2018);
18. 750 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (vastu võetud 19.12.2018);
19. 751 OE – Riigikogu otsuse “Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine” eelnõu (vastu võetud 12.12.2018);
20. 760 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud pandikirjaseaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
21. 761 OE – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks” eelnõu (menetlusse võetud);
22. 763 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (menetlusse võetud);
23. 769 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
24. 770 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
25. 772 OE – Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (esimene lugemine lõpetatud).

Rahanduskomisjon andis 12 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile
1. 24. 09.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Nõukogu direktiiv, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted, eelnõu COM(2018) 346;
2. 24. 09.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi 92/83/EMÜ muutmise eelnõu – COM(2018) 334;
3. 09.10.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud eelnõude kohta, mis käsitlevad keskkonna jätkusuutlikkust toetavat rahastamist ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu – COM (2018) 331, COM (2018) 355, COM (2018) 354, COM (2018) 353;
4. 15.10.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa investeeringute stabiliseerimise viiside ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, eelnõu kohta COM(2018) 387;
5. 15.10.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439;
6. 16.10.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse reformide tugiprogramm, eelnõu kohta COM (2018) 391;
7. 8.11.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad ettevõtjatevahelise piiriülese lõpliku käibemaksusüsteemi üksikasjalike tehniliste meetmete kohta COM(2018) 329;
8. 8.11.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelarve tulude kohta 2021-2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks COM(2018) 325;
9. 12.11.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021-2027 – COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398;
10. 19.11.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukoht Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta;
11. 3.12.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti täpsustatud seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi aruteludes;
12. 11.12.2018 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatise kohta COM(2018) 645; COM(2018) 646.

Toimusid kohtumised huvigruppide, valdkonna ministeeriumide ja ametkondadega
1 17. septembril andsid Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu ja analüütik Madis Aben ülevaate ministeeriumi 2018. aasta suvisest majandusprognoosist;
2. 18. septembril andsid Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross ning maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov ülevaate ministeeriumi poolt ettevalmistamisel olevatest eelnõudest;
3. 8. oktoobril tutvustas rahandusminister Toomas Tõniste 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE);
4. 9. oktoobril andsid siseminister Andres Anvelt, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja haridus- ja teadusminister Mailis Reps komisjonile ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest;
5. 11. oktoobril andsid riigihalduse minister Janek Mäggi, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ja maaeluminister Tarmo Tamm komisjonile ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest;
6. 15. oktoobril andsid kultuuriminister Indrek Saar ja kaitseminister Jüri Luik komisjonile ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest;
7. 16. oktoobril toimus Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE) teise lugemise arutelul kohtumine huvigruppide esindajatega. Osalesid: Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Taavi Juul, tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Velda Buldas, Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ja Eesti Tööandjate Keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron;
8. 16. oktoobril andis majandus- ja taristuminister Kadri Simson komisjonile ülevaate ministeeriumi valitsemisala eelarvest;
9. 22. oktoobril toimus komisjoni kohtumine Eelarvenõukogu esindajate Raul Eametsa ja Andres Saarniiduga;
10. 23. oktoobril andsid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, välisminister Sven Mikser ja keskkonnaminister Siim Kiisler komisjonile ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest;
11. 5. novembril andis justiitsminister Urmas Reinsalu komisjonile ülevaate ministeeriumi valitsemisala eelarvest;
12. 15. novembril toimus Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE) raames kohtumine huvigruppide esindajatega. Osalesid: LHV pensionifondide esindaja Romet Enok, Eesti Fondihalduite Liidu esindajad Kristjan Tamla ja Mihkel Oja, Finence Estonia esindajad Anu Müürepp ja Aare Tammemäe, Tuleva Tulundusühistu esindajad Tõnu Pekk ja Indrek Seppo, Eesti Kindlustuseltside Liidu esindajad Mart Jesse ja Merle Kollom, Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste, nõunik Kertu Fedotov ja peaspetsialist Tõnu Lillelaid.

Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused)
1. 6.09.2018 toimus komisjoni aseesimehe Taavi Rõivase kohtumine Prantsuse Rahvusassamblee saadiku hr Alexandre Holroyd’iga.

Tagasiside