Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimus 24 korralist istungit, millest üks oli 1 ühisistung ja 1 erakorraline komisjoni istung.
Ühisistung:
14.09.2017 ühisistung majanduskomisjoniga. Rahandusministeeriumi ülevaade 2017. aasta suvisest majandusprognoosist.
Erakorraline istung:
7.12.2017 rahanduskomisjoni erakorraline istung.

Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised. Riigikogu XIII koosseisu VI istungjärgul menetles rahanduskomisjon 22 õigusakti. Selle hulgas 3 otsuse eelnõu, 1 eelnõu uuesti arutelu ja 18 seaduse eelnõu. Neist vastu võetud 10, tagasi lükatud 3, tagasi võetud 1 ja 8 on menetluses.

1. 304 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud);
2. 429 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (vastu võetud 26.10.2017);
3. 439 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (tagasi lükatud 14.09.2017);
4. 459 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (vastu võetud 26.10.2017);
5. 460 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
6. 484 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (tagasi lükatud 24.10.2017);
7. 498 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 15.11.2017);
8. 499 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 13.12.2017);
9. 500 OE – Riigikogu otsuse “Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (vastu võetud 22.11.2017);
10. 507 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 13.12.2017);
11. 510 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus (vastu võetud 22.11.2017);
12. 521 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (vastu võetud 13.12.2017);
13. 525 SE – Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
14. 527 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (tagasi võetud 14.12.2017);
15. 529 OE – Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (vastu võetud 14.11.2017);
16. 457 UA – Vabariigi Valitsuse algatatud magustatud joogi maksu seadus (teistkordne menetlemine);
17. 537 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (vastu võetud 20.12.2017);
18. 549 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (vastu võetud 20.12.2017);
19. 554 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (menetlusse võetud);
20. 556 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (menetlusse võetud);
21. 559 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 6. detsembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teise seaduste muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
22. 565 OE – Riigikogu otsuse “Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (menetlusse võetud).

Komisjon arutas 1 Eesti Vabariigi õiguskantsleri pöördumist töövõimetoetuse saajate ja töövõimetuspensionäride ebavõrdse maksustamise kohta (arutelu komisjonis 7.11.2017).

Komisjon sai 1 kollektiivse pöördumise “Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest”. (arutelu toimub 2018.aasta jaanuaris).

Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused)

1. 5. 09.2017 toimus rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini, aseesimehe Remo Holsmeri ning komisjoni liikme Aivar Sõerdi kohtumine Euroopa kindlustusvahendajaid ühendava liidu esindajatega BIPAR;
2. 30.10.2017 toimus Eesti eesistumise raames komisjoni aseesimehe Remo Holsmeri ja liikmete Jürgen Ligi ning Aivar Sõerdi kohtumine Saksa Bundestagi delegatsiooni liikmetega;
3. 30.-31.10.2017 toimus Kultuurikatlas Eesti eesistumise raames rahanduskomisjoni poolt korraldatud parlamentide vaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise rahvusvaheline konverents. Rahanduskomisjoni poolne juht oli aseesimees Remo Holsmer.
Konverentsi teemad:
1. Majandus- ja rahaliidu tulevik. Fiskaalkokkulepe ja Euroopa Liidu õigus – esinesid volinik Valdis Dombrovskis ja Euroopa Parlamendi majanduskomisjoni esimees Roberto Gualtieri, paneeli juhatasid rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer ja komisjoni liige Jürgen Ligi
2. Rahvuslikud reformid, finantsabi ja investeerimisprogrammid: eesmärgid, tulemus ja väljavaated – esinesid Eesti Panga president Ardo Hansson ja OECD asejuht Mari Kiviniemi
3. Maksude efektiivne kogumine – esinesid Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov ning Euroopa Liidu komisjonist Maria Teresa Fabregas, paneeli juhatasid Prantsuse Senati asespiiker Philippe Dallier ja rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer
4. Muutuv Euroopa Liit, väljakutsed Euroopa Liidu eelarvele – esinesid volinik Günther H. Oettinger ja Euroopa Parlamendi multiannual financial framework (MFF) kaasraportöör Isabella Thomas, paneeli juhatasid Rahandusministeeriumi eriesindaja Euroopa Liidu eelarve küsimustes Märt Kivine ja rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer.
4 31.10.2017 toimus Eesti eesistumine raames komisjoni aseesimehe Remo Holsmeri ja liikmete Jürgen Ligi ning Aivar Sõerdi kohtumine volinik Günther Oettingeriga.

Tagasiside