Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimus 41 korralist, sealhulgas 3 ühisistungit, 3 erakorralist komisjoni istungit.

Ühisistungid:

 1. 14.02.2017 ühisistung majanduskomisjoniga. PricewaterhouseCoopersi uuringu „Logistikasektori mõjuulatus Eesti majanduses“ tutvustus.
 2. 10.04.2017 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigieelarve kontrollikomisjoniga. Ülevaade Euroopa Kontrollikoja aruandest 2015.
 3. 16.05.2017 ühisistung majanduskomisjoniga. Transpordi- ja logistikasektori alaliitude ühispöördumise arutelu vedelkütuste aktsiisi tõusust.

Erakorralised istungid:

 1. 20.04.2017 erakorraline komisjoni istung. Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE). Esimene lugemine.
 2. 5.05.2017 erakorraline komisjoni istung. Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõude (457 SE), (454 SE), (456 SE), (459 SE) esimene lugemine ning ülevaade tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõust.
 3. 11.05.2017 erakorraline komisjoni istung. Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE). Esimene lugemine.

Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised Riigikogu XIII koosseisu kevadistungjärgu 2017 (9.01.2017–15.06.2017) seisuga on rahanduskomisjoni menetluses 27 õigusakti. Selle hulgas on 3 otsuse eelnõu ja 24 seaduse eelnõu. Neist vastu võetud 14, tagasi lükatud 4, tagasi võetud 3 ja 6 on menetluses.

 1. 2 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seadus (tagasi võetud 25.01.2017)
 2. 275 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (vastu võetud 8.02.2017)
 3. 288 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tagasi võetud 25.01.2017)
 4. 304 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
 5. 320 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seadus (vastu võetud 8.03.2017)
 6. 322 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (vastu võetud 15.03.2017)
 7. 327 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (tagasi võetud 24.01.2017)
 8. 359 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus (vastu võetud 22.03.2017)
 9. 364 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seadus (tagasi lükatud 8.03.2017)
 10. 366 OE – Riigikogu otsus “Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine” (vastu võetud 16.02.2017)
 11. 380 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus (vastu võetud 31.05.2017)
 12. 389 OE – Riigikogu otsus “Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine” (vastu võetud 15.03.2017)
 13. 391 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seadus (tagasi lükatud 18.04.2017)
 14. 412 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (tagasi lükatud 23.03.2017)
 15. 421 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (tagasi lükatud 30.05.2017)
 16. 427 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus (vastu võetud 19.06.2017)
 17. 428 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (vastu võetud 7.06.2017)
 18. 429 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
 19. 439 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (menetluses)
 20. 454 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (vastu võetud 19.06.2017)
 21. 456 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 19.06.2017)
 22. 457 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (vastu võetud 19.06.2017)
 23. 458 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 19.06.2017)
 24. 459 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud)
 25. 460 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud)
 26. 469 OE – Riigikogu otsus “Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine” (vastu võetud 6.06.2017)
 27. 484 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (menetluses)

Rahanduskomisjon andis 1 arvamuse põhiseaduskomisjonile, 1 arvamuse väliskomisjonile ja 7 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile.

 1. 16.01.2017 Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile maksukorralduse seaduse § 117 lõike 1 vastuolu kohta põhiseadusega.
 2. 9.02. 2017 Eesti seisukohad pangandusriskide vähendamise paketis olevate eelnõude kohta COM(2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM(2016) 853; COM(2016) 854.
 3. 14.02 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega kaasnevate mõjude kohta.
 4. 14.02 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavaid käibemaksumäärasid, eelnõu kohta COM(2016) 758.
 5. 14.02 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad lõpptarbijale suunatud piiriülese e-kaubanduse käibemaksu ajakohastamise seadusandliku paketi kohta COM(2016)755; COM(2016)756; COM(2016)757.
 6. 14.02 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni äriühingu tulumaksu reformi paketi kohta Euroopa Liidus.
 7. 21.02 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid.
 8. 6.03 Väliskomisjonile arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“ kohta.
 9. 13.06 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti lähteseisukohad Euroopa Liidu 2021. aastal algava eelarveraamistiku kohta.

Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused).

 1. 30.01-2.02.2017 osalesid komisjoni esindajad Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ja Malta Parlamendi poolt korraldatud Parlamentaarsel nädalal, mis hõlmas kahte üritust: 1) Euroopa Semestri teemalist konverentsi ning 2) Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG).
 2. 8.-10.02.2017 osalesid komisjoni esindajad Belgias Brüsselis Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) Parlamentaarsetel päevadel. Teemad: globaliseerumine, agenda 2030, säästva arengu finantseerimine, Pariisi kliimakokkulepe, investeerimine, kaubandus, tervis, tootlikkus, võrdsus, sõltumatute riigiinstitutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide roll.
 3. 6.-8.04.2017 osalesid komisjoni esindajad Malta Parlamendi poolt korraldatud majandus- ja keskkonnakomisjoni esimeeste kohtumisel Malta Vabariigis.
 4. 8. juunil toimus riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Remo Holsmeri ning komisjoni liikmete Jürgen Ligi ja Aivar Sõerdi kohtumine Euroopa Parlamendi liikmete, Ettevõtete ühtse maksubaasi (Common Consolidated Corporate Tax Base) raportööride hr Tangi ja hr Lamassourega ning Euroopa Komisjoni maksunduse direktor hr Moutarlier’iga.
Tagasiside