Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Perioodil 12.09.2016 – 19.12.2016 toimus 27 korralist, sealhulgas 4 erakorralist komisjoni istungit:
1) 24.11.2016 komisjoni erakorraline istung. Vabariigi Valitsuse tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE).
2) 2.12.2016 komisjoni erakorraline istung. Vabariigi Valitsuse tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE). Kohtumine huvigruppide esindajatega.
3) 12.12.2016 komisjoni erakorraline istung. Vabariigi Valitsuse tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE). Kohtumine huvigruppide esindajatega.
4) 19.12.2016 komisjoni erakorraline istung. Vabariigi Valitsuse tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) ja
Vabariigi Valitsuse algatatud 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE).
Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Riigikogu XIII koosseisu sügisistungjärgul 2016 (12.09.2016 – 19.12.2016) on rahanduskomisjoni menetluses 21 õigusakti. Selle hulgas on 4 otsuse eelnõu ja 17 seaduse eelnõu. Neist vastu võetud 8, tagasi lükatud 3, tagasi võetud 3 ja 7 on menetluses.
1. 2 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
2. 235 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (tagasi lükatud 22.09.2016)
3. 253 SE – Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus (tagasi lükatud 11.10.2016)
4. 271 OE –Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele”(tagasi lükatud 25.10.2016)
5. 275 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
6. 276 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud 26.10.2016)
7. 277 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (vastu võetud 19.10.2016)
8. 288 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
9. 296 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus (vastu võetud 9.11.2016)
10. 297 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seadus (vastu võetud 14.12.2016)
11. 298 OE – Riigikogu otsus “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine”( vastu võetud 23.11.2016)
12. 302 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud 19.12.2016)
13. 303 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2017. aasta riigieelarve seadus (vastu võetud 19.12.2016)
14. 304 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
15. 305 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses kohustusliku sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega” (24.11.2016 tagasi võetud täiskogul menetlemata)
16. 307 OE – Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses gümnaasiumiastme õpilaste autokooli B-kategooria algastme koolituskursuse rahastamisega“(17.11.2016 tagasi võetud täiskogul menetlemata)
17. 311 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seadus (24.11.2016 tagasi võetud täiskogul menetlemata)
18. 320 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seadus (8.11.2016 menetlusse võetud)
19. 321 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (vastu võetud 14.12.2016)
20. 322 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (8.11.2016 menetlusse võetud)
21. 327 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (15.11.2016 menetlusse võetud)
Rahanduskomisjon andis 2 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile
1. 10.10. 2016 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi (EL) nr 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil asutamise tõkestamist, eelnõu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhalduri juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele, eelnõu kohta COM (2016) 450; COM (2016) 452
2. 21.11.2016 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaatus ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kava – SWD(2016) 299; COM(2016) 582; COM(2016) 583; COM(2016) 586; COM(2016) 589; COM(2016) 597; COM(2016) 603; COM(2016) 604; COM(2016) 605; COM(2016) 605 – annex 1; COM(2016) 605 – annex 2; COM(2016) 606; COM(2017) 607
Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused)
1. 20.-21. jaanuaril osales komisjoni esimees Rootsis Stockholmis rahvusvahelisel konverentsil „Riigi osalusega ettevõtete parimatest praktikatest Rootsis“
2. 27.-29. jaanuaril osales komisjoni esimees Hollandis Amsterdamis eesistumise raames toimuval rahanduskomisjonide esimeeste konverentsil „Mitmeaastane finantsraamistik“
3. 16.-17. veebruaril osalesid komisjoni esindajad Hollandi eesistumise raames Euroopa Parlamendi korraldatud Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise parlamentaarsel konverentsil Belgias Brüsselis
4. 7.- 8. septembril osalesid komisjoni esindajad Brüsselis institutsioonidevahelisel konverentsil, kus käsitleti Euroopa Liidu rahastamist tulevikus
5. 3.-9. oktoobril osales komisjoni esimees Ameerika Ühendriikides Washingtonis Maailmapanga ja IMF- i aastakonverentsi raames parlamentaarse võrgustiku üritusel
6. 16.-18. oktoobril osalesid komisjoni esindajad Slovakkias Bratislavas Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise parlamentaarsel konverentsil
7. 21. oktoober toimus komisjoni liikmete kohtumine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF-i) delegatsiooni esindajatega

Tagasiside