Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimus 35 korralist, sealhulgas 4 ühisistungit ja 2 väljasõiduistungit:
1) Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigieelarve kontrollikomisjoniga 18.01.2016
2) Euroopa Liidu asjade komisjoniga 7.03.2016
3) Euroopa Liidu asjade komisjoni, majanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoniga 16.03.2016
4) Majanduskomisjoniga 11.04.2016
1) Väljasõiduistung Swedbanki 12.04.2016
2) Väljasõiduistung Lennart Meri Tallinna lennujaama 19.04.2016
Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Riigikogu XIII koosseisu kevadistungjärgul 2016 (11.01.2016 – 16.06.2016) on rahanduskomisjoni menetluses 17 õigusakti. Selle hulgas on 7 otsuse eelnõud ja 10 seaduse eelnõud. Neist vastu võetud 7, tagasi lükatud 6 ja 4 on menetluses.
1. 2 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
2. 173 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse täiendamise seadus (tagasi lükatud 23.03.2016)
3. 174 OE – Riigikogu otsus “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse”(vastu võetud 17.02.2016)
4. 183 OE – Riigikogu otsus „Eesti Panga reservkapitali suurendamine“ (vastu võetud 12.04.2016)
5. 184 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud 20.04.2016)
6. 186 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse §5 muutmise seadus (tagasi lükatud 20.04.2016)
7. 192 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seadus (vastu võetud 20.04.2016)
8. 197 OE – Riigikogu otsus “Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine”(vastu võetud 11.05.2016)
9. 214 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seadus (tagasi lükatud 9.06.2016)
10. 216 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga” (tagasi lükatud 1.06.2016)
11. 218 SE – Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seadus (tagasi lükatud 1.06.2016)
12. 223 OE – Riigikogu otsus “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks” (vastu võetud 10.05.2016)
13. 227 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega (tagasi lükatud 14.06.2016)
14. 232 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus (vastu võetud 15.06.2016)
15. 235 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (menetlusse võetud)
16. 253 SE – Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus (menetlusse võetud)
17. 271 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käesoleva aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus, millega otsustatakse maksta jooksval aastal kriisiabitoetusi summas 8,3 miljonit eurot tõsistesse raskustesse sattunud põllumajanduse piima- ja sealihasektorile (menetlusse võetud)
Rahanduskomisjon andis 6 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile
1. 7.03. 2016 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohtade Euroopa Hoiuste tagamise skeemi loomise ja pangandusliidu väljakuulutamise kohta COM (2015) 587 ja COM (2015) 586.
2. 7.03.2016 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta SWD(2015) 255; SWD(2015) 256; COM(2015) 583 ja Eesti seisukohtade osas.
3. 21.03.2016 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Euroopa Komisjoni 24.11.2015 otsuse, mis käsitleb liidu ja liikmesriikide tegevuse koordineerimist koordineerimisvahendi – Türgi jaoks mõeldud pagulasrahastu – kaudu (2015/C 407/07) ning 10.02.2016 otsuse (2016/C 60/03) mis käsitleb Türgi jaoks mõeldud pagulasrahastut ja millega muudetakse komisjoni 24.11.2015. aasta otsust, ning Vabariigi Valitsuse seisukohtade osas.
4. 12.04.2016 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Euroopa Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile ja Nõukogule „Maksustamise vältimise vastane pakett: järgmised sammud tõhusa maksustamise ja maksude suurema läbipaistvuse saavutamiseks Euroopa Liidus“ COM(2016) 23; COM(2016) 24; COM(2016) 25; COM(2016) 26; C(2016) 271 ja Eesti seisukohtade kohta.
5. 17.05.2016 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – on aeg otsustada“ ja Eesti seisukohad selle kohta. COM (2016) 148“
6. 13.06.2016 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt kohta, eelnõu ning Vabariigi Valitsuse seisukohtade kohta.
Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused)
1. aprillil toimus komisjoni liikmete kohtumine Ukraina parlamendisaadikutega.

Tagasiside