Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimus 22 korralist ja 1 erakorraline rahanduskomisjoni istung – neist 1 väljasõiduistung Finantsinspektsiooni.
1.detsembril toimus koostöös Riigikogu rahanduskomisjoni, uuringufirmaga Praxis, Rahandusministeeriumiga ning Eesti Rakendusuuringute Keskusega CentAR Riigikogu konverentsisaalis struktuurivahendite mõjuanalüüsi esitlus.
Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Riigikogu XIII koosseisu sügisistungjärgul 2015 (14.09.2015 – 17.12.2015) on rahanduskomisjoni menetluses 21 õigusakti. Selle hulgas on 5 otsuse eelnõud ja 16 seaduse eelnõud
1. 2 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
2. 6 SE – Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (tagasi lükatud 15.09.2015)
3. 47 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (tagasi lükatud 14.10.2015)
4. 50 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (tagasi lükatud 27.10.2015)
5. 59 SE – Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (tagasi lükatud 10.11.2015)
6. 66 SE – Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus (vastu võetud 21.10.2015)
7. 67 SE – Väärtpaberituru seaduse muutmise seadus (vastu võetud 28.10.2015)
8. 68 SE – Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadus (vastu võetud 21.10.2015)
9. 69 OE – Riigikogu otsus „Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ (vastu võetud 18.08.2015, avaldatud Riigi Teatajas 21.08.2015)
10. 78 SE – Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (tagasi lükatud 11.11.2015)
11. 79 SE – Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus (vastu võetud 11.11.2015)
12. 85 OE – Riigikogu otsus “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (vastu võetud 9.12.2015)
13. 86 OE – Riigikogu otsus ” Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (tagasi lükatud 27.10.2015)
14. 97 SE – Riigilõivuseaduse muutmise seadus (26.11.2015)
15. 99 SE – Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (vastu võetud 25.11.2015)
16. 103 SE – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (vastu võetud 9.12.2015)
17. 119 SE – Tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (vastu võetud 16.12.2015)
18. 120 SE – 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus (vastu võetud 25.11.2015)
19. 123 SE – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seadus (menetlusse võetud)
20. 145 SE – Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
21. 148 SE – Rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 30 muutmise seadus (vastu võetud 17.12.2015)
Rahanduskomisjon andis 2 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile
1. 17.11. 2015 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad nõukogu otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli heakskiitmist Euroopa Liidu nimel COM(2015) 193; COM(2015) 194
2. 14.12.2015 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad nõukogu otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad majandus- ja rahaliidu süvendamist C(2015) 8000; COM(2015) 600; COM(2015) 601; COM(2015) 603
Komisjon sai 2 Eesti Vabariigi Õiguskantsleri ettepanekut:

1. Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse § 105 lg 1 kooskõlla viimiseks põhiseadusega
2. Käibemaksuseaduse § 30 lõige 3 ja lõike 4 punkt 3 kooskõlla viimiseks põhiseadusega
Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused)
16. oktoobril toimus komisjoni kohtumine IMF delegatsiooniga.

Tagasiside