Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud, otsused, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Toimus 16 korralist ja 1erakorraline rahanduskomisjoni istung – neist 2 väljasõiduistungit Eesti Panka ja Eesti Pangaliitu.
Riigikogu XIII koosseisu kevadistungjärgul 2015 (30.03.2015 – 18.06.2015) on rahanduskomisjoni menetluses 10 õigusakti. Selle hulgas on 5 otsuse eelnõud ja 5 seaduse eelnõud
1. 13 OE – Riigikogu otsus „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ (vastu võetud 12.05.2015)
2. 19 OE – Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine“ ( vastu võetud 26.05.2015)
3. 20 OE – Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ (vastu võetud 26.05.2015)
4. 2 SE – Tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
5. 6 SE – Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (menetluses)
6. 8 SE – Kindlustustegevuse seadus (vastu võetud 10.06.2015)
7. 15 SE – Investeerimisfondide seaduse muutmise seadus (vastu võetud 15.06.2015)
8. 41 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 15.06.2015)
9. 47 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (menetluses)
10. 50 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (menetluses)
Rahanduskomisjon andis kolm arvamust: 1 väliskomisjonile ja 2 Euroopa Liidu asjade komisjonile
1. 28.04 Väliskomisjonile arvamuse andmine. Valitsuse seisukohad teatise kohta, mis käsitleb globaalset partnerlust vaesuse väljajuurimiseks ja jätkusuutlikuks arenguks COM(2015) 44
2. 05.05.Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, eelnõu suhtes COM(2015)135
3. 05.05 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni koostatud kapitaliturgude liidu rohelise raamatu konsultatsioonile vastamiseks COM(2015) 63
Komisjon sai Eesti Vabaerakonna kollektiivse pöördumise teemal: „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“
Kohtumised
Toimusid kohtumised Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni, Eesti Pangaliidu, eelarvenõukogu ja Euroopa komisjoni Eesti esinduse esindajatega
Komisjoni välistegevus
15. juunil toimus komisjoni kohtumine Euroopa Komisjoni Majanduse- ja Rahanduse Peadirektoraadi poolt ametisse määratud direktor, hr Carlos Martinez Mongay ja Eesti eest vastutava üksuse juhi, DG ECFIN Heinz Janseniga.

Tagasiside