Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 17. veebruar kell 11. 00
1. Nädala töökava kinnitamine
2. Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu. Esimene lugemine. Osaleb Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar.
3. Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE). Kolmas lugemine
4 . Vabariigi Valitsuse algatatud Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE). Esimene lugemine
5. Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE). Teine lugemine
6. Käibemaksuseaduse muutmise seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 UA). Teise lugemise ettevalmistamise arutelu jätkumine.

Teisipäev, 18. veebruar kell 14.00
1. ELAK- le arvamuse andmine Nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta, eelnõu suhtes ja Eesti seisukohtade osas.
2. Vabariigi Valitsuse algatatud maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE). Esimene lugemine
3. Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) arutelu. Osalevad Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad.
4. Info

 

Tagasiside