Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

VI istungjärgul pidas rahanduskomisjon kokku 23 istungit, sealhulgas oli 1 ühine istung:
1. 22.11.2021 toimus ühine istung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoniga. Teemal Euroopa Kontrollikoja aastaaruande arutelu Euroopa Liidu 2020. aasta eelarve kohta. Osales Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts.
Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Riigikogu XIV koosseisu VI istungjärgul menetles rahanduskomisjon 33 õigusakti. Selle hulgas 2 otsuse eelnõu, 31 seaduse eelnõu. Neist vastu võetud 16, tagasi lükatud 3, tagasi võetud 1 ja 13 eelnõu jäi menetlusse.
Rahanduskomisjon oli järgmistele eelnõudele juhtivkomisjoniks:
1. 14 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
2. 42 SE – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
3. 154 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
4. 213 SE – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
5. 251 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse (riigieelarve läbipaistvuse suurendamine) eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
6. 306 SE – Riigikogu liikmete Oudekki Loone, Lauri Läänemetsa, Riina Sikkuti, Marika Tuus-Lauli, Jaanus Karilaiu, Helmen Küti, Siret Kotka, Martin Repinski ja Jaak Valge algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
7. 370 SE – Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
8. 385 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (vastu võetud 15.09.2021);
9. 390 SE – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni Riigikogu otsuse “Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks” eelnõu (tagasi lükatud 27.09.2021);
10. 402 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
11. 406 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
12. 407 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 17.11.2021);
13. 422 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 24.11.2021);
14. 427 SE – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (tagasi võetud 23.11.2021);
15. 428 OE – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (tagasi lükatud 24.11.2021);
16. 431 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 24.11.2021);
17. 432 OE – Riigikogu otsuse “Riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (vastu võetud 24.11.2021);
18. 436 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 24.11.2021);
19. 464 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (vastu võetud 08.12.2021);
20. 458 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 08.12.2021);
21. 459 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 24.11.2021);
22. 460 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 24.11.2021);
23. 461 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 24.11.2021);
24. 465 SE – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (tagasi lükatud 15.12.2021);
25. 468 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 08.12.2021);
26. 469 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 08.12.2021);
27. 479 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (vastu võetud 15.12.2021);
28. 480 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 15.12.2021);
29. 481 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (vastu võetud 15.12.2021);
30. 487 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
31. 492 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (menetlusse võetud);
32. 495 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (menetlusse võetud);
33. 496 SE – Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise eelnõu (menetlusse võetud).
Arvamuste andmine
Rahanduskomisjon andis 3 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile.
Toimusid kohtumised huvigruppide, valdkonna ministeeriumide ja ametkondadega:
1. 13.09.2021 tutvustasid rahandusminister Keit Pentus- Rosimannus, Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross, maksu- ja tollipoliitika asekantsler Helen Pahapill ning tolli- ja aktsiisipoliitika osakonnajuhataja Marek Uusküla komisjonile II poolaasta olulisemaid eelnõusid;
2. 14.09.2021 andsid Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhtivanalüütik Margus Täht komisjonile ülevaate suvisest majandusprognoosist;
3. 20.09.2021 andis riigikontrolör Janar Holm komisjonile ülevaate Riigikontrolli auditist „Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“;
4. 27.09.2021 ülevaadet Eelarvenõukogu arvamusest 2021. aasta suvise majandusprognoosi kohta tutvustasid Eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ja Andrus Saarniit;
5. 04.10.2021 tutvustas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus komisjonile Vabariigi Valitsuse algatatud 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (436 SE), ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest andsid riigihalduse minister Jaak Aab, maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaminister Tõnis Mölder;
6. 05.10.2021 andsid ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest tervise- ja tööminister Tanel Kiik, kultuuriminister Anneli Ott, justiitsminister Maris Lauri, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;
7. 11.10.2021 andsid ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest kaitseminister Kalle Laanet;
8. 12.10.2021 andsid ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest siseminister Kristian Jaani, haridusminister Liina Kersna, välisminister Eva-Maria Liimets ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo;
9. 19.11.2021 toimus virtuaalses keskkonnas Worksup Riigikogu rahanduskomisjoni ja Arenguseire Keskuse konverents „Kas Eesti maksusüsteem vajab muutmist?“, Osalesid: Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindajana Erki Savisaar, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esindajana Riina Sikkut, Isamaa fraktsiooni esindajana Aivar Kokk ja Reformierakonna fraktsiooni esindajana Jürgen Ligi;
10. 16.11.2021 andsid majanduse olukorrast ülevaate Eesti Panga president Madis Müller ning asepresident Ülo Kaasik.
Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused, videokonverentsid ja kohtumised)
1. 28. 09.2021toimus virtuaalselt Euroopa Liidu eesistuja riigi Slovenia korraldatatud SECG (Inter-parliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union) konverents. Osalesid: Komisjoni esimees Erki Savisaar ning liikmed Jürgen Ligi ja Aivar Sõerd;
2. 6.-8.10.2021 toimus ülemaailmne parlamentaarne foorum, seonduvalt Maailmapanga ja Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) I aastakonverentsiga. Osalesid: Komisjoni esimees Erki Savisaar ja komisjoni liige Jürgen Ligi;
3. 25.11.2021 toimus kohtumine Prantsuse eelarveministri Olivier Dussopti ja tema delegatsiooniga. Osalesid: Mr Eric Lamouroux, Ms Marie-Gabrielle Fournet, Mr Olivier Morin, Mr Paul Antoine Georges, Mr Olivier Renaud, Mr Florent Cheval, Mr. Kevin Paillier, Ms Kadri Romano, Mr Benjamin Rosmini, rahanduskomisjoni liikmed Anderi Korobeinik ja Riina Sikkut;
4. Invitation to the Parliamentary Dialogue Series: Taxation-Inflation Nexus 15 December 2021.

Tagasiside