Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

II istungjärgul pidas rahanduskomisjon kokku 31 istungit, sealhulgas 2 ühisistungit, 2 erakorralist istungit ja 1 väljasõiduistung:
1. 10.09.2019 toimus ühisistung majanduskomisjoniga. Rahandusministeeriumi ülevaade 2019. aasta suvisest prognoosist;
2. 23.09.2019 toimus ühisistung maaelukomisjoniga. Arutelu teemal: viieeuroste rahatähtede kättesaadavuse halvenemine sularahaautomaatides;
3. 7.11.2019 toimus erakorraline istung seoses Vabariigi Valitsuse algatatud 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE ) ettevalmistamine teiseks lugemiseks ja Vabariigi Valitsuse algatatud 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE ) ettevalmistamine teiseks lugemiseks aruteludega;
4. 16.12.19 toimus erakorraline istung seoses rahanduskomisjoni algatatud eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks aruteluga;
5. 17.12.19 toimus komisjoni väljasõiduistung, kohtumine Pangaliidu esindajatega. Osalesid: Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm, Eesti Pangaliidu juhatuse esimees ja LHV Panga esindaja Erki Kilu, Eesti Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna juht Aivar Paul, LHV Panga majandusanalüütik Kristo Aab, Pangaliidu digikanalite töögrupi juht Ragnar Toomla, Coop Panga esindaja Margus Rink, Bigbanki esindaja Martin Länts, Inbanki esindaja Jan Andresoo, Luminor Banki esindaja Erkki Raasuke, Handelsbankeni esindaja Kristin Kirss, Swedbanki esindaja Olavi Lepp ja SEB Panga esindaja Allan Parik.
Eelnõud, otsused, ettepanekud, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Riigikogu XIV koosseisu II istungjärgul menetles rahanduskomisjon 23 õigusakti. Selle hulgas 3 otsuse eelnõu, 20 seaduse eelnõu. Neist vastu võetud 13, tagasi lükatud 2, katkestatud 1 ja 7 eelnõu jäi menetlusse.
Rahanduskomisjon oli järgmistele eelnõudele juhtivkomisjoniks:
1. 8 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 11.12.2019);
2. 14 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (esimene lugemine lõpetatud);
3. 28 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 13.11.2019);
4. 29 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 23.10.2019);
5. 38 OE – Riigikogu otsuse “Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (tagasi lükatud 24.09.2019);
6. 42 SE – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (menetluses);
7. 76 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 04.12.2019);
8. 77 OE – Riigikogu otsuse “Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (vastu võetud 04.12.2019);
9. 80 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 11.12.2019);
10. 81 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 04.12.2019);
11. 82 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (vastu võetud 11.12.2019);
12. 88 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (vastu võetud 04.12.2019);
13. 89 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 18.12.2019);
14. 91 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise eelnõu (tagasi lükatud 04.12.2019);
15. 92 OE – Riigikogu otsuse „ Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.-2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (vastu võetud 05.11.2019);
16. 93 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksutest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (vastu võetud 04.12.2019);
17. 97 SE – Rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (teine lugemine katkestatud 17.12.19);
18. 106 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 11.12.2019);
19. 108 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohustusliku kogumispensioni reform) (esimene lugemine lõpetatud);
20. 116 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (menetluses);
21. 119 SE – Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (menetluses);
22. 129 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (menetluses);
23. 130 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (menetluses).
Arvamuste andmine
Rahanduskomisjon andis 1 arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile, 1 arvamuse õiguskomisjonile ja 1 arvamuse sotsiaalkomisjonile:

1. 07. 10.2019 arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik;
2. 10.10.2019 arvamuse andmine õiguskomisjonile. Riigikogu otsus „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030 heakskiitmine“ kohta;
3. 19.11.2019 arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile „Kollektiivne pöördumine Eesti vajab kanepireformi“ kohta.
Kollektiivsed pöördumised
II istungjärgul oli komisjoni menetluses 1 kollektiivne pöördumine

1. 16.12.2019 toimus komisjonis Kaul Nurme 1. juulil algatatud kollektiivse pöördumise „Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“ arutelu.
Kohtumised
Toimusid kohtumised huvigruppide, valdkonna ministeeriumide ja ametkondadega

1. 16.09.2019 andis rahandusminister Martin Helme komisjonile ülevaate ettevalmistavates teelnõudest;
2. 16. 09.2019 andis Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Eneken Lipp ülevaate tegevuspõhisest eelarvestamisest;
3. 17.09.2019 toimus seoses Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) aruteluga komisjoni kohtumine huvigruppidega. Osalesid: Eesti Advokatuuri esindaja advokaat Villy Lopman, Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialistid Annely Valgma ja Artur Lundalin, Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna kohtute talituse nõunik Lagle Zobel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna nõunik Martti Kalvik ning Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna AO arendustiimi arendusspetsialist Riina Samatauskas ;
4. 07.10.2019 tutvustas rahandusminister Martin Helme 2020. aasta riigieelarve seadust;
5. 08.10.2019 andsid kaitseminister Jüri Luik, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ja majandus- ja taristuminister Taavi Aas komisjonile ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest;
6. 10.10.2019 andis siseminister Mart Helme komisjonile ülevaate ministeeriumi valitsemisala eelarvest;
7. 14.10.2019 andisid justiitsminister Raivo Aeg ja kultuuriminister Tõnis Lukas komisjonile ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest;
8. 15.10.2019 andis rahvastikuminister Riina Solman komisjonile ülevaate ministeeriumi valitsemisala eelarvest;
9. 21.10.2019 andsid maaeluminister Mart Järvik ja riigihalduse minister Jaak Aab komisjonile ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest;
10. 22.10.2019 andsid haridus- ja teadusminister Mailis Reps, sotsiaalminister Tanel Kiik, keskkonnaminister Rene Kokk ja välisminister Urmas Reinsalu komisjonile ülevaate ministeeriumide valitsemisala eelarvest;
11. 23.10.2019 toimus meediaväljaannete kojukande probleemistikule keskenduv ümarlaud. Osalesid: väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarveosakonna analüütik Regina Raukas, Eesti Posti AS Nõukogu esindajad Indrek Laul, Kaida Kauler ja Ansi Arumeel, AS Postimees Grupp – juhatuse esimehe kt Andrus Raudsalu, Olle Koop, Konkurentsiameti esindajad Margus Kasepalu ja Indrek Ahermaa, AS Ekspress Grupp esindajad Mari-Liis Rüütsalu ja Kaspar Hanni, AS Õhtuleht Kirjastus esindaja Erik Heinsaar ning Eesti Posti AS kommunikatsioonijuht Kaja Sepp, majanduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Kaido Rosin, õigus- ja analüüsiosakonna nõunik Triinu Põdramägi ja õigus- ja analüüsiosakonna praktikant Anna Poots;
12. 4.11.2019 toimus kohtumine Eelarvenõukogu esindajate Raul Eametsa ja analüütik Lauri Pungaga;
13. 5.11.2019 toimus seoses Vabariigi Valitsuse algatatud pensionreformi eelnõuga komisjoni kohtumine huvigruppidega. Osalesid: Eesti Kindlustusseltside Liidu esindaja Mart Jesse, LHV Varahaldus AS esindajad Joel Kukemelk, Romet Enok ja Vahur Vallistu, Swedbank Investeerimisfondid AS esindaja Kristjan Tamla, Finance Estonia esindaja Aare Tammemäe, Alexela Varahalduse AS esindajad Andreas Laane, Toomas Virro, Coop Pank AS esindaja Kerli Lõhmus, AS E-Piim Tootmine esindaja Jaanus Murakas, EfTEN Capital AS esindaja Viljar Arakas, Lumi Capital OÜ esindaja Martin Rekor, EstVCA esindaja Kristjan Kalda, Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste, nõunik Kertu Fedotov ja peaspetsialist Tõnu Lillelaid;
14. 5.11.2019 andsid Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja ekspert Johanna Vallistu ülevaate uuringust „Tuleviku eakate rahaline heaolu“;
15. 11.11.2019 tutvustas Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts Euroopa Kontrollikoja 2018. aastaaruannet. Osalesid komisjoni liikmed Natalia Malleus, Dmitri Dmitrijev ja Tiit Kala;
16. 12.11.2019 toimus seoses Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) aruteluga komisjoni kohtumine huvigruppidega. Osalesid: Eesti Aiandusliidu esindajad Raivo Külasepp ja Raimond Strastin, Eesti Väikepruulijate Liidu esindajad Enn Parel ja Jaanis Tammela, Eesti Gaasiliidu esindajad Ants Noot ja Andrus Laur, Eesti Õlleliidu esindajad Peeter Võrk ja Martin Kukk, Rahandusministeeriumi Tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla, peaspetsialist Heidi Vessel ja peaspetsialist Lauri Lelumees;
17. 18.11.2019 toimus kohtumine Eesti Panga esindajate Madis Mülleri ja Ülo Kaasikuga;
18. 19.11.2019 kohtumisel Finantsinspektsiooniga osalesid juhatuse esimees Kilvar Kessler ning juhatuse liikmed Andre Nõmm, Andres Kurgpõld ja Siim Tanner;
19. 10.12.2019 andis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Katrin Höövelson ülevaate Euroopa Komisjoni arvamusest Eesti järgmise aasta eelarvekava kohta;
20. 10.12.2019 andis Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna nõunik Mari Lahtmets ülevaate Euroopa Liidu pikaajalise eelarve 2021-2027 (MFF) läbirääkimiste seisust.
Komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused)
1. 28.08.2019 kohtusid rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri ning liikimed Jürgen Ligi, Andres Sutt, Aivar Sõerd, Riina Sikkut ja Natalia Malleus Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ekspertidega. Osalesid: OECD eelarve ja kulude divisjoni juht Edwin Lau, analüütikud Álfrún Tryggvadóttir ja Axel Mathot ning Euroopa Komisjoni esindaja Iakovos Dimitriou, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonnajuhataja asetäitja Railil Truup ja riigieelarve osakonna nõunik Joonas Pärenson;
2. 9.09.2019 osalesid komisjoni esimees Aivar Kokk ja komisjoni liikmed Natalja Malleus, Andres Sutt ning Aivar Sõerd Haagis Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESMi) reformi konverentsil;
3. 30.09-1.10.2019 osalesid komisjoni esimees Aivar Kokk ja komisjoni liige Jürgen Ligi Helsingis Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise parlamentaarsel konverentsil;
4. 24.10.2019 osales komisjoni esimees Aivar Kokk Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) kontrollkomitee koosolekul;
5. 25.10.2019 kohtusid rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri ja liikmed Andres Sutt ja Aivar Sõerd Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega. Osalesid: Cheikh Anta Gueye, Rodgers Tsokalao Brenner Chawani, Kodjovi Mawulikplimi Eklou ja Eesti Panga esindaja Anu Randveer. Arutleti valitsuse eelarvepoliitika ja muudel valitsuspoliitikat puudutavatel teemadel (2020. aasta riigieelarve, kulutõhusus, maksupoliitika, valitsuse investeeringute kava, pensionireform jne);
6. 11.11.2019 kohtus komisjoni esimees Aivar Kokk Korea parlamendi delegatsiooniga. Osalesid: H.E. Mr. Joo Ho Young, H.E. Mr. Kim Sung Won, H.E. Mr. Kim Seondong, H.E. Mr. Kim Byungwook, H.E. Mr. Lee Taekyu, Mr. Kim Bog Hyeon, Mr. Choi Min Hyuk, Mr. Moon Soochan, Ms. Park Yerim ja tõlk Mr. CKim Jung Gon. Arutleti rahanduskomisjoni tööst, korruptsioonivastasest poliitikast Eestis ja valitsussektori rahanduse kavandamist Eestis;
7. 19.12.2019 kohtusid komisjoni liikmed Andres Sutt ja Riina Sikkut USA Kongressi kongresmenide poliitnõunikega. Osalesid: Chang Anthony, Fuentes Jose, Moore Camille, Stebbins Justin, Wright James, Sarnowski Alexander ja Mihanovic Dino.

Tagasiside