Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjoni 8.02.2016. a istungil kohtusid komisjoni liikmed Eesti Töötukassa esindajatega.

Kohtumisel andsid juhatuse esimees Meelis Paavel ja analüüsiosakonna juhataja asetäitja Liis Tammik ülevaate Eesti Töötukassa tegevusest ja eesmärkidest.
Meelis Paaveli sõnul ootavad tööealisi inimesi ja tööandjaid tööturul olulised muutused, millega seoses räägitakse üha enam tööjõuressursi piiratusest. Ühelt poolt tingib selle majanduse globaliseerumine, mis toob kaasa väiksemat lisandväärtust loovate ettevõtete kadumise ning tekitab tööturul nõudluse uute ja teistsuguste oskuste järele. Teisalt väheneb tööealiste inimeste arv nii väljarände kui madala sündivuse tõttu. Täiendavalt lisandub Eesti Töötukassale lähiaastatel kaks uut olulist tegevussuunda: vähenenud töövõimega inimeste tööturule aitamine ning töötuse ennetamine.

Tagasiside