Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjoni 25.01.2016. a istungil kohtusid komisjoni liikmed Eesti Haigekassa esindajatega.

Kohtumisel andsid Eesti Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ja juhatuse liige Kuldar Kuremaa ülevaate tegevusest ja eesmärkidest.
2016. aastal pakub Haigekassa kindlustatule teavet tervisesüsteemi toimimisest, esmaklassilist klienditeenindust ning laienenud valikut tõenduspõhiseid tervishoiuteenuseid, ravimeid ja meditsiiniseadmeid. Tervishoiusüsteemi toimimise efektiivsemaks ja läbipaistvamaks muutmiseks panustatakse koostöösse süsteemi erinevate osapooltega.
Eelarve koostamise ettevalmistamisel lähtus Haigekassa riigi eelarvestrateegiast, 2016. aastariigieelarve seadusest, ravikindlustuse seadusest, tervishoiupoliitikast, Eesti Haigekassa nõukogu poolt aastateks 2016–2019 kinnitatud 4 aasta kulude ja kulude katteallikate planeerimise põhimõtetest, Haigekassa 2016–2019 arengukavast ning Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Haiglate Liidu 19. detsember 2014. aastal sõlmitud kollektiivlepingust.

Tagasiside