Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osales k.a. 24.- 25. veebruaril Euroopa Liidu liikmesriikide rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel Dublinis. Kohtumise üldteema – tulevikustrateegiad integratsiooniks, majanduskasvuks ja paremaks eelarvekontrolliks. Olulisemate küsimustena käsitleti majandus- ja rahandusliidu edasist arengut, kasvu ja reformide toetamist EL finantsraamistiku 2020 raames ning EL-i majanduslikku valitsemist ja parlamentide rolli selles. Ettekannetega esinesid teiste hulgas ka Euroopa Komisjoni asepresident majandus- ja rahandusasjades Olli Rehn ning eelarve ja finantsplaneerimise volinik Janusz Lewandovski. Kohtumisel osalesid ka Euroopa Parlamendi vastavate komisjonide esimehed. Rahanduskomisjonide esimeeste kohtumised EL eesistuva riigi kutsel ja korraldamisel toimuvad reeglina regulaarselt 2 korda aastas. Eesmärgiks on liikmesriikide parlamendikomisjonide seisukohtade ja info vahetamine ning edasise parlamentidevahelise koostöö koordineerimine EL-i aktuaalsetel ja prioriteetsetel teemadel.

Tagasiside