Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel, 11. septembri istungil majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE) ehk nn fiskaallepingut ja otsustas eelnõu saata Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 19. septembril. Lepingut tutvustas rahanduskomisjonile rahandusminister Jürgen Ligi. Komisjoni ettepanek on majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu esimene lugemine täiskogus lõpetada. Komisjon seadis eelnõule muudatusettepanekute tähtajaks 3. oktoobri kell 18.

Ratifitseeritava lepinguga kindlustavad lepingosalised majandus- ja rahaliidu majanduslikku alust, võttes vastu eeskirjad eelarvedistsipliini tugevdamiseks, tõhustavad liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimist ja parandavad euroala juhtimist. Lepingu kohaselt hoiduvad liikmesriigid ülemäärasest eelarvepuudujäägist ja Euroopa Komisjoni ülesandeks on seatud jälgida liikmesriikide eelarveseisundit ning riigivõla kujunemist. Seejuures võtab komisjon aluseks eelarvepuudujäägi suhte sisemajanduse koguprodukti, mille kontrollväärtuseks on 3% ning riigivõla suhte SKPsse, mille kontrollväärtuseks on 60% SKPst.
Leping sätestab ka lepinguosaliste õiguse anda fiskaalkokkulepet rikkunud riik Euroopa Kohtusse.

Komisjon kuulas samal istungil  ära Rahandusministeeriumi ettekande 2011. aasta majandusaasta koondaruande  kohta ning jätkab Riigikogu otsuse ” Riigi 2011. aasta majandusaruande koondaruande kinnitamise” eelnõu (265 OE) arutelu komisjonis kutsudes osalema  Riigikontrolli esindajad andmaks ülevaadet kontrollaruandest koondaruande kohta ning riigi vara kasutamisest ja säilimisest.

 

Tagasiside