Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas oma eile (8.11.) toimunud istungil läbi muudatused, mis laekunud nn kobareelnõule (100 SE) ja 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (99 SE). Eelnevalt kohtus komisjon Eesti Töötukaasa, Eesti Haigekassa, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega, et ära kuulata nende seisukohad eelnõu (100 SE) osas, mis puudutavad töötukassa ja haigekassa vahendite konsolideerimist riigieelarvesse ning omavalitsustele laenupiirangute seadmist veel üheks aastaks.

Rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul oli nende kohtumiste eesmärk ära kuulata kõikide huvigruppide seisukohad ja veel kord selgitada eelnõus sisalduvaid põhimõtteid.
 
„See eelnõu on tekitanud osapooltes mitmesuguseid hirme, ja meie eesmärk oli need hirmud maha võtta ja näidata, et antud eelnõus sisalduvad muudatused on kasulikud kõigile osapooltele või siis antud majandusolukorrast tingituna paratamatud. Kohalikele omavalitsuste osas 60%-i laenupiirangut küll pikendatakse ühe aasta võrra, kuid eelnõu suhtub väga paindlikult nendesse omavalitsustesse, kes on seda piirangut juba ületanud ja püüab leida kõikidele osapooltele sobilikud lahendused,“ ütles Sester.
 
Rahanduskomisjon vaatas oma eilsel istungil läbi nii eelnõule (100 SE) kui ka 2012. aasta riigieelarvele (99 SE) laekunud muudatusettepanekud. Komisjon hääletas eelnõust (100 SE) välja kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muudatused, mis vähendavad kunstlikule viljastamisele eraldatud vahendeid, kuivõrd sotsiaalministeerium on valmis need vahendid siiski leidma. Ka hääletas komisjon välja prokuratuuriseaduse muudatused, kuna selles osas on põhiseaduskomisjon algatanud eraldi eelnõu (126 SE). Komisjon toetas samuti ettepanekut, millega lükatakse alkoholiaktsiisi tõus ühe kuu võrra edasi, nii et see jõustub 1. veebruaril 2012. Sellise taotluse esitasid komisjonile tootjad, kelle väitel mõjub aastavahetusele langev aktsiisitõus neile põhjendamatult koormavalt.
 
Rahanduskomisjon otsustas saata 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) Riigikokku teisele lugemisele 16. novembril ja teine lugemine lõpetada.
 
Komisjon otsustas samuti saata Riigikogu täiskokku teisele lugemisele 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE). Eelnõu on täiskogus 23. novembril. Komisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada.
 
Rahanduskomisjoni istungil jagasid nende eelnõude osas selgitusi rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali, riigi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk, riigieelarve osakonna juhataja Kaie Koskaru ja kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist Andrus Jõgi.
Riigikogu pressitalitus

 

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]
Tagasiside