Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil arutatud teemadest oli kesksel kohal 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE). Selgitusi andis rahandusminister Jürgen Ligi.

Eelnõuga konsolideeritakse Haigekassa ja Töötukassa rahalised vahendid riigi kassareserviga, mis on vajalik valitsussektori rahavoo efektiivsemaks juhtimiseks ja likviidsuse suurendamiseks. Finantsreservide konsolideerimise tulemusena hakkab riigikassa juhtima Haigekassa ja Töötukassa rahavoogu ühtses likviidsusreservis, kuhu juba kuuluvad riigi ja sihtasutuste (v.a stabiliseerimisreservi) vaba raha. Kui täna hoiavad nimetatud sotsiaalkindlustusfondid kogu oma vaba raha neile kuuluvatel pangakontodel, siis eelnõuga liidetakse need riigi pangakontode kontserni koosseisu. Nad on jätkuvalt oma rahade peremehed ja saavad igal ajal kasutada oma rahalisi vahendeid seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks, samuti maksab rahandusministeerium neile vahendite jäägilt intressi. Ligi kinnituste kohaselt on garanteeritud nimetatud vahendite säilimine ja samas võimaldab see samm hoida miljonite eurode ulatuses kokku riigi rahalisi vahendeid.
 
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmine näeb ette muuta kohalikele omavalitsustele laenuvõtmine lihtsamaks, sest laenu võtmise otstarbe nõue kaob, kuid samas ei saa see tase ületada 60% eelarvest.
 
Komisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul kaalub komisjon eelnõu edasise menetluse käigus asjaomaste asutuste kaasamist, et arutada veelkord eelnõuga tehtavaid muudatusi.
 
Samal istungil andis riigikontrolör Mihkel Oviir ülevaate riigi 2010. aasta koondaruande kohta koostatud Riigikontrolli kontrolliaruandest ning tõi välja olulisemad märkused riigi vara kasutamise ja säilimise ülevaate kohta.
 
Komisjon otsustas saata eelnõu (100 SE) Riigikogu täiskogu ette 26. oktoobril ja tegi ettepaneku esimene lugemine lõpetada.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 

Gunnar Paal, 631 6351
[email protected]
17.10.2011
Tagasiside