Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel, 8. oktoobri istungil esitas riigikontrolör Mihkel Oviir rahanduskomisjonile ülevaate riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kohta koostatud kontrolliaruandest. Komisjon otsustas teha ettepaneku viia Riigikogu otsuse Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine eelnõu (265 OE) esimene lugemine läbi k.a. 7. novembril. Vastavalt põhiseadusele esitab riigikontrolör samaaegselt Riigikogule ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest.
Samal istungil arutati Riigikogu otsuse Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas eelnõu (285 OE), mille esimene lugemine on kavandatud 24. oktoobrile ning komisjon otsustas teha ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE) teise lugemise läbiviimiseks 17. oktoobril ja lõpphääletusele panekuks.
Komisjon toetas konsensuslikult Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni algatuste kohta finantssektori tarbijakaitse regulatsiooni täpsustamiseks.
 

Tagasiside