Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

16. juulil toimus Euroopa Liidu asjade komisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung, kus kõne all olid Riigikohtu otsus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu kiirmenetluse põhiseaduspärasusest ning ESMi ja EFSFi toimimise põhimõtted. Neil teemadel andsid ülevaate ja vastasid komisjonide liikmete küsimustele Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi konsultant Ulrika Eesmaa ning EFSF-i peadirektori vanemnõunik Andres Sutt.
Rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul osutas tänane arutelu, nagu ka varasemad diskussioonid ESMi üle ja ka Riigikohtu otsus ise, et edaspidine ESMi menetlus ja lepingu siseriikliku rakendamisega seotud probleemistik on peaasjalikult põhiseaduslikku laadi ja tegemist ei ole üheselt finantsküsimusega. „Seda tuleks arvesse võtta ka eelnõu menetlemise korraldamisel Riigikogus,“ märkis Sester. Sesteri sõnul osutas Riigikohtu esindaja oma ülevaates, et põhiseaduspärasuse probleem ei pruugi tekkida mitte ainult lepingu ratifitseerimisel, vaid ka lepingu täitmisel. „Eeskätt vajavad tõsist arutelu siseriiklikud protseduurid järgnevate ESMis osalemisega seotud otsustuste tegemisel. Võtmeküsimuseks on neis otsustustes Riigikogu täiskogu kaasamine,“ ütles Sester.

 

Tagasiside