Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval, 16. aprill

Algus kl 11:15

  • Õiguskantsleri ettepanek nr 15: töötuskindlustusstaaži arvutamine (töötuskindlustuse staaži vastuolust Põhiseaduse § 12 lg 1 esimesest lausest tuleneva võrdsuspõhiõigusega osas, milles see jätab töötuse vastu kindlustatud isikud juhtudel, mil tööandja on töötuskindlustusmaksu tasunud küll iga nõutud kuu eest, kuid mitte igal kuul, töötuskindlustushüvitiseta või lubab hüvitist maksta oluliselt lühemal ajavahemikul erinevalt töötuse vastu kindlustatutest, kelle kindlustusmakseid on tööandja tasunud igal kuul)
  • Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu – 186 SE – esimese lugemise arutelu
  • Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu – 199 OE – teise lugemise arutelu

 

Teisipäeval, 17. aprill
Algus kell 12.00
Ruum: L 241

 

  • Korruptsioonivastase seaduse eelnõu -192 SE- arutelu koos korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoniga
  • Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (immuniteedimenetlus)
  • Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (ERJK liikmete tasu määramine)
  • Õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu – 167 SE – kolmanda lugemise arutelu
  • Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p-s 26 sisalduva piirangu vastavusest põhiseadusele osas, milles see välistab määruskaebuse esitamise KrMS § 427 lg 2 alusel süüdimõistetule mõistetud vangistuse täitmisele pööramise küsimuses tehtud määruse peale

 

Tagasiside