Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 23. jaanuar

 

  • Õiguskantsleri ettepaneku nr 13 „Õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuna“ arutelu

 

  • Riigikogu otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks – 149 OE – eelnõu teise lugemise arutelu

 

Teisipäev, 24. jaanuar

 

  •  ELAKile arvamuse andmine VALGE RAAMATU – „Ülevaade ja Eesti seisukohad euro tugevdamiseks“ kohta

 

  • ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014-2020 õigusprogramm ning õiguste ja kodakondsuse programmi kohta

 

  • Riigikohtule arvamuse andmine asjaõigusseaduse § 1581 ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lõigete 1-2 koostoimes asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lõigetega 2-4 põhiseaduspärasuse kohta

 

  • Riigikohtule arvamuse andmine KrMS §-s 366 sätestatud kriminaalasjas tehtud jõustunud kohtulahendi teistmise aluste (või vajaliku aluse puudumise) põhiseaduspärasuse kohta

 

  • MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon ettepaneku eelarutelu


Tagasiside