Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval, 12.märtsil:

  • Avaliku teenistuse seaduse eelnõu – 193 SE – esimese lugemise sissejuhatav arutelu
  • Harjumaa Omavalitsuste Liidu esitatud piirkondliku koostööliidu, pealinnapiirkonna koostööliidu ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu
  • Riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse – 151 SE – eelnõu kolmanda lugemise arutelu

 

  Teisipäeval, 13.märtsil:

  • NATO salastatud teabe juurdepääsusertifikaatide väljastamise korra muutmise arutelu
  • Kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu – 164 SE – esimese lugemise arutelu
  • Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu – 165 SE – esimese lugemise arutelu
  • Riigikohtule arvamuse andmine Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse § 18 osas, milles see ei näe ette aluseid osaühingu osade keksregistrist kustutamiseks osanike otsuse alusel, põhiseaduspärasuse kohta
  • Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse (kuni 1.10.2010 kehtinud redaktsioonis) § 123 lg 5 koostoimes § 12 lg 9 p-ga 4 vastavusest Põhiseaduse § 27 lg-le 5 ning §-le 11, osas mis välistab VMS § 123 lg 1 p 3 alusel esitatud elamisloa taotluse rahuldamise.
Tagasiside