Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 21. november

  1. Riigivastutuse seaduse – 7 SE II – eelnõu põhimõtete arutelu
  2. ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis´ kohaldamise kontrollimiseks, ning määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel, eelnõude kohta

 


Teisipäev, 22. november

  1. Kriminaalmenetluse seadustiku XIV ptk-s sätestatud Riigikogu liikmete ja teiste seaduses sätestatud kõrgemate riigiteenijate immuniteedimenetluse arutelu ning edasiste sammude kavandamine
  2. Välisministeeriumile arvamuse andmine Euroopa Inimõiguste Kohtu reformi käigus tehtud konkreetsete ettepanekute kohta

 

Neljapäev, 24. november

  1. Prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu – 126 SE –teise lugemise arutelu

 

Tagasiside