Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu andis 12. oktoobril Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate tänavuste kohalike valimiste korraldamisest.

Valimiskomisjoni esimehe sõnul on Eesti valimiskorraldus hästi toimiv ning kulges ka seekord sujuvalt. “Kuigi ei esinenud olulisi korralduslikke tõrkeid, vajavad siiski mõned küsimused ja seadusesätted täpsustamist. Täiendavat analüüsi vajab näiteks valimisliidu juriidilise vormi regulatsioon, samuti kandidaatide kandideerimisavaldustes ja ankeetides esitatavate kandidaatide andmete täpsemaks muutmine,” ütles Heinsalu.

Põhiseaduskomisjon sai Heinsalult tagasisidet selle kohta, kuidas rakendusid 2012. aastal tehtud valimisseaduste muudatused. Valimiskomisjoni esimees tõdes, et maakonnakeskustes käisid hääletamas reeglina sama linna või valla valijad. Enim kasutasid seda hääletamisviisi Tallinna linna valijad, kus oli avatud 16 sellist hääletamiskohta. Elektrooniliselt hääletas kokku üle 133 000 valija ning oma elektrooniliselt antud häält kontrolliti ligi 4700 korral.

Põhiseaduskomisjon arutas ka valimisseaduste ja –korralduse edasist arendamist ning uute oludega kohandamist. Vabariigi Valimiskomisjon on alustanud ettevalmistusi valijate elektroonilise nimekirja süsteemi väljatöötamiseks. See võimaldab valijatel oluliselt vabamalt valida kohta, kus hääletada.

Räägiti ka kandidaatide nimekirjade pikkuse piiramisest kohalikel valimistel, Vabariigi Valimiskomisjonile täiendavate menetluslike õiguste andmisest kaebuste lahendamisel ning ühtse valimisseadustiku loomisest.

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste nõustus Vabariigi Valimiskomisjoni esimehega selles, et olukorra muutusele tuleb operatiivselt reageerida ja täpsustada regulatsioone, samas vältides ülereguleerimist ja hoidudes ülemäärasest järelevalvest ja karistamisest. 

Maruste toetas valijate elektroonilise nimekirja süsteemi väljatöötamist,  kuna see lahendus võimaldab valijatele senisest suuremat paindlikkust oma kodanikukohustuse täitmisel.

Aivar Pau, 631 6352, 53 424804
[email protected]
Tagasiside