Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu teisipäevasel kultuurikomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühisel arutelul analüüsiti kohalike omavalitsuste rahaliste vahendite toel ilmuvate ajalehtede konkurentsieeliseid võrrelduna eraõiguslike maakonnalehtedega. Arutelul leiti, et munitsipaallehtedel oleks pigem vaja eneseregulatsiooni, mitte niivõrd seaduste muutmist.

Samuti toetati korruptsioonivastase erikomisjoni initsiatiivi koostada soovitused kohalikele omavalitsustele, kuidas vältida avaliku vahendi kuritarvitamist valimiseelses protsessides, sealhulgas ka kohalike ajalehtede kasutamist poliitiliseks mõjutamiseks.

Arutelu sai alguse Eesti Ajalehtede Liidu pöördumisest Riigikogu juhatusele. „Ettepanek oli kehtestada piirangud munitsipaallehtedes reklaami müügile. Erandina nägime spordi–ja kultuurisündmusi ning kohalike omavalitsuste organite ametlikke teateid,“ ütles Eesti Ajalehtede Liidu juhatuse liige Mart Raudsaar.

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste hinnangul on oluline rääkida meedia sõltumatusest üldiselt, teema ei piirdu konkurentsieelise väljaselgitamisega. Ta selgitas, et munitsipaalmeediat käsitledes räägime kolmest aspektist. Esiteks kohalike elanike teavitus, sealhulgas seadustest tulenev informeerimiskohustus. Teiseks reklaamimüük ning kolmandaks kohalike omavalitsuste juhtide poolt oma positsiooni ärakasutamine munitsipaallehtede kaudu, tutvustades näiteks poliitika elluviimist jms. „Muret ei tee teavitus, vaid poliitilise eelise ärakasutamine maksumaksja raha eest. Omavalitsustel tuleb ennekõike omavahel kokku leppida mängureeglites, mitte niivõrd seadusi muuta,“ ütles Maruste.

Kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas tõdes, et situatsioon maakonnalehtede ja üldse trükimeedia turul on keeruline ja selleks on palju põhjuseid. „Munitsipaallehtede kontekstis tõstatatud probleeme aitaks lahendada kohalike omavalitsuste lehtede eneseregulatsiooni mehhanism ehk eetikakoodeks. Samuti tuleks laiemalt teadvustada munitsipaalmeediat puudutavaid soovitusi, mis korruptsiooni erikomisjonis välja töötatakse,“ ütles Klaas.

Raudsaar oli kohtumise tulemusega rahul. „Algas parlamentaarne debatt, kuidas munitsipaallehti välja antakse, mis on nende sisu ning käidi välja konkreetsed ettepanekud,“ ütles Raudsaar.

Arutelul osalesid Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni, Eesti Ajakirjanike Liidu, Eesti Ajalehtede Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad.

Fotod arutelult: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/XII+Riigikogu/Uhisistungid/11022014/

Kati Varblane, 6316 353, 51 69152
[email protected]

 

 

 

Tagasiside