Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval, 7.novembril põhiseaduskomisjonis:

  • riigivastutuse seaduse eelnõu (7 SE) põhimõtete arutelu
  • Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE) I lugemise arutelu
  • prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine

 

Teisipäeval, 8. novembril on plaanis viia läbi Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE) II lugemise arutelu ning anda arvamus Riigikohtule käibemaksuseaduse § 442 lg 2 ning vedelkütuse seaduse § 3 lg 3, § 41 , § 42 lg 2, § 14 lg 3 § 15 lg 3 ning § 36 lg 5 osas, milles need kohalduvad isikute suhtes, kes olid 01.04.2011 registreeritud majandustegevuse registris kütuse müüjana, põhiseaduspärasuse kohta

 

 

Tagasiside