Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Esmaspäeval (18.11) on põhiseaduskomisjoni päevakorras kolm eelnõu.

Komisjon valmistab teiseks lugemiseks ette Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE); Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE)ja Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (511 OE).

Eelnõude 444 SE ja 511 OE vastutav ametnik on Erle Enneveer ([email protected], 631 6440) ja eelnõu 509 SE vastutav ametnik on Karin Tuulik ([email protected], 631 6439).

Eelnõu 444 SE vastutav Riigikogu liige on põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ([email protected], 631 6615), eelnõu 509 SE vastutav Riigikogu liige on Mart Nutt ([email protected], 631 6607) ja eelnõu 511 OE vastutav Riigikogu liige on Peep Aru ([email protected], 631 6595).

Lisaks kujundab põhiseaduskomisjon arvamuse Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) vastavuse kohta põhiseadusele, eelkõige põhiseaduse §-s 4 sätestatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse aspektist lähtuvalt. Eelnõu 513 SE juhtivkomisjon on rahanduskomisjon.

Teisipäeval 19.11.2013 arutab põhiseaduskomisjon kahte eelnõu. Esiteks valmistab komisjon esimeseks lugemiseks ette Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (534 OE), mille vastutav ametnik on Erle Enneveer ([email protected], 631 6440). Vastutav Riigikogu liige määratakse esimese lugemise käigus. 

Samuti valmistab komisjon teiseks lugemiseks ette põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE). Komisjonil on plaanis vaadata läbi eelnõule laekunud muudatusettepanekud. Eelnõu vastutav ametnik on Erle Enneveer ([email protected], 631 6440) ja vastutav Riigikogu liige on põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ([email protected], 631 6615).

Lisaks annab põhiseaduskomisjon Riigikohtule arvamuse kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõigete 1, 3, 5 ja 6 põhiseaduspärasuse kohta.

 

Tagasiside