Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval, 17. novembril kell 11.00 – 13.00 

otsivad komisjonid üheskoos vastust küsimusele, kas kodanikuharidus on piisavalt asjakohane, elulähedane ja arusaadav ning milline on õpetamise ja õppevahendite tase.

Istung toimub Riigikogu konverentsisaalis.
Arutelust tehakse ka veebiülekanne, mida on võimalik jälgida Riigikogu lehel.

KAVA

Kodanikuharidus Eestis

11.10 – 11. 20 Avasõnad

Rait Maruste, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Lauri Luik, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

11.20 – 12.10 Ettekanded

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovki (15 minutit)

Ühiskonnaõpetuse kui aineõpetuse õppekavad, seotus teiste ainetega, õppevahendid ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitus. Kuidas nooteühendused ja -organisatsioonid kaasavad noori ja kasvatavad neis kodanikuteadlikkust.

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees Madis Somelar (10 minutit)

Kuidas õpetajad hindavad aineõpetuse hetkeolukorda ning milline on õpetajate valmisolek, kui aineõpet tuleb õpetada ja arendada teadmisega, et valimiskastide juurde lähevad 16. aastased noored.

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Lele Luup (5 minutit)

Kuidas kool aitab kasvada kodanikuks – kas ühiskonnaõpetuse aineõpe on piisavalt asjakohane (elulähedane, arusaadav), milline on õppevahendite tase, millised on ootused õpetajatele ja ainekavale, millised on võimalused õpitut praktiseerida või elus jälgida. Millised on vajalikud uuendused seoses valimisea langetamisega.

Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm (5 minutit)

Ülevaade skautlikust liikumisest kui võimalusest tegevuseks väljaspool kooli.

Narva Noorteparlamendi spiiker (VII koosseis) Tatjana Klimenko (5 minutit)

Kuidas on võimalik noortel praktiseerida ühiskondlikku ja poliitilist tegevust kohaliku omavalitsuse volikogu juures, kuivõrd noorte arvamusega arvestatakse ning kas noorteparlamentide arengut toetatakse ja soositakse. 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Maris Jõgeva (5 minutit)

Ülevaade EMSLi kodanikuhariduse programmist, mis on peamiselt suunatud kogukonnaosalusele ja vabatahtlikule tööle. EMSL sooviks kaasata enam vabaühendusi kodanikuhariduse võimaluste pakkumisse ehk arendada kooli ja kogukondade vahelist koostööd.

12.10 – 12.50 Arutelu/küsimused/vastused

12.50 – 12.55 Kokkuvõte

 

 

Tagasiside