Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Perioodil 05.08-19.12.2013 toimus 18 õiguskomisjoni istungit mille käigus menetleti 14 eelnõu, kuues asjas kujundati arvamus põhiseaduspärasuse kohta ning kuuel korral anti arvamus EL dokumendi ning Vabariigi Valitsuse seisukoha suhtes. 2013. aasta sügisistungijärgul võttis Riigikogu täiskogu seadusena vastu 6 õiguskomisjonis menetletud eelnõu, kaks eelnõu lükati tagasi. Perioodi lõpus jäi komisjoni menetlusse 11 seaduseelnõu.

11. novembril määrati õiguskomisjoni liige Neeme Suur põhiseaduskomisjoni liikmeks, tema asemel sai õiguskomisjoni liikmeks Jüri Morozov.

Komisjoni istungitel menetletud eelnõud:

 1. (209SE + 469 SE) Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 13.12.2013, 5)
 2. (424 SE) Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus
 3. (440 SE) Pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 09.10.2013, 1)
 4. (441 SE) Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (RT I, 04.10.2013, 3)
 5. (451 SE) Võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmise seadus (Tagasi lükatud 24.09.2013)
 6. (460 SE) Vandetõlgi seadus (RT I, 23.12.2013, 1)
 7. (462 SE) Korteriomandi- ja korteriühistuseadus
 8. (464 SE) Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (RT I, 22.11.2013, 1)
 9. (468 SE) Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
 10. (469 SE) Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ühendati eelnõuga 209 SE)
 11. (500 SE) Väärteomenetluse seadustik
 12. (503 OE) Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (Tagasi lükatud 05.12.13)
 13. (505 SE) Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (Vastu võetud 12.12.2013)
 14. (519 SE) Õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seadus “

Arvamused EL dokumendi ning Vabariigi Valitsuse seisukohtade suhtes:

 1. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, mis käsitleb pakettreiside regulatsiooni digiajastusse viimist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta eelnõu suhtes COM(2013) 512, COM(2013) 513. (07.10.13)
 2. Eesti seisukohad Euroopa Prokuratuuri paketi kohta COM(2013) 534, COM(2013) 535. (14.10.13)
 3. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku suhtes, teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral. (22.10.13)
 4. Eesti seisukohad eCall paketi suhtes. (04.11.13)
 5. Eesti seisukohad uute psühhoaktiivsete ainete paketi kohta COM (2013) 618, COM (2013) 619. (02.12.13)
 6. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud Euroopa õigusel rajaneva ala tuleviku teemalise avaliku konsultatsiooni kohta.(16.12.13) 

Arvamused sätete põhiseaduspärasuse kohta:

 1. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 3-4-1-31-13 varemkehtinud riigilõivumäärade põhiseaduspärasusest (05.08.13)
 2. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 3-4-1-28-13 varemkehtinud riigilõivumäärade põhiseaduspärasusest (05.08.13)
 3. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 3-4-1-24-13 varemkehtinud riigilõivumäärade põhiseaduspärasusest (05.08.13)
 4. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 3-4-1-29-13 kohtute seaduse § 1251 lg 2 põhiseaduspärasusest (05.08.13)
 5. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 3-4-1-23-13 varemkehtinud riigilõivumäärade põhiseaduspärasusest (05.08.13)
 6. Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse (KrMSRS) § 25 1 põhiseaduspärasusest (09.09.13)

Visiidid ja kohtumised

10.10.2013 külastas õiguskomisjon koos põhiseaduskomisjoniga Harku väljasaatmiskeskust ning 03.12.2013 Rakvere politsei ja pääste ühishoonet.

Ühisistung

Riigikogu rahanduskomisjoni, õiguskomisjoni, majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – parlamentaarne kuulamine tarbijakrediidi valdkonna olukorrast ja probleemidest seoses nn SMS-laenudega (15.10.13).

Komisjonis toimunud aruteludele kaasati:

 • Eesti Korteriühistute Liit
 • Eesti Linnade Liit
 • Eesti Pangaliit
 • Justiitsministeeriumi
 • Kaitseliit
 • Kooperatiivelamute Toetuse Agentuur KETA
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
 • Notarite Koda
 • Siseministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Tallinna Perekonnaseisuamet
 • Vanalinna Selts
 • Õiguskantsler

Perioodi lõpus jäi õiguskomisjoni menetlusse 11 eelnõu:

 1. (191 SE) Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus;
 2. (295 SE) Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus;
 3. (424 SE) Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus;
 4. (462 SE) Korteriomandi- ja korteriühistuseadus;
 5. (468 SE) Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus;
 6. (500 SE) Väärteomenetluse seadustik;
 7. (519 SE) Õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seadus;
 8. (545 SE) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus;
 9. (546 SE) Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus;
 10. (549 SE) Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus;
 11. (554 SE) Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

 

 

Tagasiside