Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud 63 SE ja 73 SE on suunatud 01.01.2012 jõustuva kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud jälitustoimingute tegemise korra muutmisele. Nende peamiseks eesmärgiks on tagada suurem isikute põhiõiguste kaitse jälitustoimingute läbiviimisel, viidates nii Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni nõuetele, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale kui ka EV Põhiseaduse §-le 43, mis sätestab tingimused sõnumisaladuse riiveks.


Eesti Advokatuuri, Harju Maakohtu ja justiitsministeeriumi esindajatega arutatakse kriminaalkohtumenetluse probleeme, eeskätt asenduskaitsja määramise ning kaitseõigusega seonduvaid aspekte. 

 

Tagasiside